Wyniki wyszukiwania dworców z udogodnieniami dla osób z ograniczoną mobilnością

Wyszukaj dworzec

Wyniki wyszukiwania

Katowice
ul. Plac Szewczyka 2
40-098 Katowice
województwo: Śląskie
gmina: M. Katowice

 • Usługa asysty
 • Urządzenia wspomagające
 • Toaleta
 • Kasa dla PRM
 • Interkom
 • Pętla indukcyjna
 • Parking + Miejsca postojowe
 • Infodworzec
 • Język migowy w InfoDworcu
 • Przewijak
 • Mapa dotykowa
 • Oznakowania poziome
Dostępność peronów*:
 • Dostęp na peron za pomocą platformy przyschodowej:
  - na peron 1, 2, 3, 4
  - droga dojścia z ul. M. Konopnickiej
 • Dostęp na peron za pomocą windy/platformy pionowej:
  - na peron 1, 2, 3, 4
 • Inne dojście na peron:
  - Schody ruchome

PKP S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie były kompletne i zgodne z prawdą. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia. W przypadku otrzymania zgłoszenia o ewentualnych rozbieżnościach między informacjami podanymi na stronie a rzeczywistym stanem, PKP S.A. niezwłocznie dokona ich aktualizacji. PKP S.A. w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego. PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.

W przypadku zauważenia rozbieżności między podanymi informacjami o dostępnych usługach a stanem faktycznym prosimy o przekazanie informacji z podaniem nazwy dworca oraz usług na adres: uslugiprm@pkp.pl

*Dane pozyskane ze strony internetowej PKP PLK S.A.

Legenda ukryta

Usługa asysty

Na dworcu istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta.

Czytaj więcej 

Urządzenia wspomagające

Urządzenia wspomagające poruszanie się osób o ograniczonej mobilności.

Toaleta

Ogólnodostepna toaleta dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Kasa dla PRM

Kasa dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca obniżone okienko.

Wspólna kasa

Na dworcu jest dostępna kasa, w której dostępne są bilety wszystkich przewoźników.

Interkom

Na dworcu dostępna jest kasa wyposażona we wzmacniacz głosu (interkom).

Pętla indukcyjna

Na dworcu dostępna jest kasa wyposażona w pętlę indukcyjną.

Parking + Miejsca postojowe

W bezpośrednim otoczeniu dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Infodworzec

W "Infodworcu" znajduje się punkt obsługi klienta z polem manewrowym 150x150 cm dla wózków inwalidzkich.

Czytaj więcej 

Język migowy w InfoDworcu

Usługa tłumacza języka migowego on-line umożliwiająca kontakt pomiędzy słyszącym pracownikiem Biura InfoDworzec, a Głuchym lub słabosłyszącym Klientem.

Czytaj więcej 

Język migowy w kasie

Usługa tłumacza języka migowego on-line, umożliwiająca kontakt pomiędzy słyszącym pracownikiem Kasy, a Głuchym lub słabosłyszącym Klientem.

 

Pokój opiekuna

Pomieszczenia przeznaczone dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

Przewijak

Na dworcu znajduje się przewijak.

Mapa dotykowa

Na dworcu dostępna jest mapa dworca w alfabecie braille’a (plan wypukły, informacje w alfabecie braille’a).

Oznakowania poziome

Dworzec posiada oznakowania poziome dla osób niewidomych i niedowidzących.