Zmiana organizacji ruchu na dworcu Bydgoszcz Główna

BydgoszczDodatkowe oznakowania i pełna, bieżąca informacja – tymczasowy dworzec w Bydgoszczy jest w pełni przygotowany do zmiany organizacji ruchu. Rusza kolejny etap budowy nowego obiektu.

Gruntowna modernizacja dworca Bydgoszcz Główna wkracza w kolejną fazę. Obsługa podróżnych cały czas odbywa się w przygotowanym na czas prac budowalnych dworcu tymczasowym. Od najbliższego piątku zmieni się jednak organizacja ruchu pieszego na terenie obiektu. Aby zminimalizować ewentualne utrudnienia dla podróżnych PKP S.A. przygotowała specjalne mapki oraz oznakowania.

W najważniejszych punktach umieszczono tablice informacyjne, pokazujące drogę z dworca tymczasowego na perony. Podczas wzmożonego ruchu pomocą będą służyć mobilni informatorzy. Ponadto podróżnym będą rozdawane plany komunikacji.

1 sierpnia  zamknięty zostanie peron II oraz przywrócona do użytku części peronu I. Dodatkowo zamknięta zostanie część tunelu prowadząca z III na II peron. Dostęp do peronów umożliwia „tunel pocztowy”, do którego wejście znajduje się zaraz za budynkiem poczty. Wyjątek stanowi przywrócony do użytku peron I, do którego dojść można przez dworzec tymczasowy. Wyjście z „tunelu pocztowego” prowadzi na peron III i IV. Do peronu V można dość dotychczasowym tunelem.

Budowany właśnie Bydgoski dworzec będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Stanie się bardziej funkcjonalny. Będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się.
Drugi budynek kompleksu – znajdujący się między peronami - zostanie zrewitalizowany i odzyska swój wygląd z czasów pruskich.

Całościowy koszt projektu to ok. 197 mln zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec w Bydgoszczy zostanie oddany do użytku do końca 2015 r.

Tymczasowa organizacja ruchu

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko