Bydgoszcz Główna – fakty i liczby

bydgoszcz wnętrze

Pół roku minęło od wmurowania kamienia węgielnego pod bydgoski dworzec. Teraz budynek wznosi się kilkanaście metrów nad poziom ulicy.

Obecnie średnio 300 pracowników dziennie buduje nowy dworzec. W najbliższym czasie ta liczba może wzrosnąć nawet do 500 osób. Do tej pory wywieziono ponad 10 tys. m3 ziemi i 2,5 tys. ton gruzu. Wszystko po to, by w 6-metrowym wykopie pomieścić fundamenty 5 kondygnacyjnego dworca. Jego waga może przekraczać nawet 40 000 ton.

W budynku głównym dworca trwają ostatnie prace przy konstrukcji obiektu – wylewany jest żel-betonowy stropodach. Zakończona została modernizacja elewacji budynku międzyperonowego i realizowane są wewnętrzne roboty wykończeniowe. Peron IV zostanie przekazany do użytku na przełomie marca i kwietnia. Ponadto trwają prace na peronie I.

Nowy, bardziej funkcjonalny dworzec będzie miał powierzchnię użytkową ponad 6 tys. m2 i kubaturę przekraczającą 40 tys. m3. Pod względem pojemności nowy dworzec będzie ponad trzykrotnie większy od starego. Szkło użyte na pokrycie fasady obiektu wystarczyłoby do przykrycia trzech basenów olimpijskich.

Już teraz wiadomo, że pasażerowie zatrzymujący się w Bydgoszczy będą mogli kupić wszystko co przydatne w podróży. Na terenie dworca będą dostępne, między innymi: sklepik spożywczy, księgarnia, salonik prasowy, bistro, kawiarnia, a także apteka, drogeria, kwiaciarnia, sklep GSM i totalizator sportowy.

Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz ścieżek prowadzących i specjalnych oznaczeń dla osób niedowidzących, w budynku pojawią się także windy z  systemem informacji głosowej i oznaczeniami w języku Braille’a. Bardzo praktyczną innowacją będą także pętle indukcyjne, umożliwiające osobom niedosłyszącym, posiadającym aparat, odsłuchanie komunikatów dworcowych.

- Prace na dworcu Bydgoszcz Główna postępują zgodnie z  harmonogramem. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi najemcami zainteresowanymi prowadzeniem działalności w zmodernizowanym obiekcie. – mówi Piotr Ciżkowicz, Członek Zarządu PKP S.A. – Do końca października br. zostaną zakończone prace peronowe.

Całościowy koszt projektu to ok. 197 mln zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec zostanie oddany do użytku do końca 2015 r. Oprócz Bydgoszczy Głównej obecnie powstają dwa obiekty współfinansowane ze środków unijnych - Gliwice i Szczecin Główny.

Bydgoszcz Główna w liczbach:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 197 mln PLN z czego ok. 120 mln PLN z budżetu UE
•    powierzchnia zabudowy budynku głównego dworca: 2177,40 m2
•    kubatura: 40 064,70m3
•    wysokość od poziomu piwnic: 24,96 m

Zmodernizowany dworzec będzie wyposażony w:
•    System dynamicznej informacji pasażerskiej
•    BMS (Building Managment System) - system zarzadzania monitorujący funkcjonowanie budynku
•    pętle indukcyjne na peronach i budynkach - umożliwiają odsłuch komunikatów dworcowych przez osoby niedosłyszące, posiadające aparat słuchowy

Fakty dotyczące budowy:
•    liczba pracowników 300-500
•    głębokość wykopu: 6 m
•    sprzęt ciężki:
-    dźwigi wieżowe
-    gruszki z masą betonową wyposażone w pompy
-    koparki gąsienicowe do rozbiórek starego dworca ze specjalnymi chwytakami
-    koparki gąsienicowe do wykopów
-    palownice do wykonania palisady separującej nowy budynek dworca oraz pali pod płytę fundamentową
-    pociągi trakcyjne służące do wymiany trakcji

Harmonogram
•    III-IV kwartał 2015 - zakończenie prac peronowych
•    IV kwartał 2015 – odbiory i oddanie dworca do użytku

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko