Bezpieczeństwo pasażerów na dworcach kolejowych

Ważne telefony interwencyjne:
22 474 00 00 – Straż Ochrony Kolei
112 – Europejski Numer Alarmowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
986 – Straż Miejska (Gminna)
987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Dworce kolejowe jako integralna część infrastruktury dostępnej dla ogółu społeczeństwa podlegają w zakresie utrzymania porządku, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu naruszania porządku prawnego organom ustawowo służącym społeczeństwu, przeznaczonych do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej tj. Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej (Gminnej).
PKP S.A. wspomagając działania Policji, Straży Miejskiej w w/w zakresie, prowadzi projekty bezpieczeństwa wprowadzając na dworcach następujące formy ochrony:
- patrole Straży Ochrony Kolei,
- monitoring wizyjny,
- Agencje Ochrony specjalizujące się w ochronie osób i mienia,
- całodobowe centra monitoringu.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, która może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa Twojego lub innych podróżnych, taka jak:
1.    Obecność osoby (lub osób), której wygląd i zachowanie powoduje Twój niepokój:
a.    zachowującej się agresywnie,
b.    będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
c.    niszczącej mienie,
d.    nieprzestrzegającej przepisów porządkowych obowiązujących na dworcach;
2.    Pozostawiony pakunek lub bagaż bez opieki:
a.    którym nie interesuje się nikt z osób w Twoim otoczeniu,
b.    z którego wydobywa się jakikolwiek zapach (pamiętaj, że środki trujące mogą mieć również przyjemny zapach, np. cyjanowodór /tzw. kwas pruski/ ma zapach gorzkich migdałów) lub obłok dymu, bądź pył/proszek niewiadomego pochodzenia,
c.    z którego wystają dziwne przedmioty (przewody, pojemniki itp.);
3.    Wydobywający się dym lub ogień z zamkniętego pomieszczenia lub z pobliskiego kosza na śmieci, czy iskry w szafie z urządzeniami elektrycznymi;
4.    Złe samopoczucie, duszność, pieczenie dróg oddechowych, bolesne podrażnienie i łzawienie oczu, omdlenie;
niezwłocznie powiadom o tym właściwą służbę, pracowników ochrony oraz osoby w Twoim otoczeniu!

Krótki film o bezpieczeństwie na dworcach.

W razie niebezpieczeństwa nie wpadaj w panikę! Postępuj zgodnie z wygłaszanymi komunikatami dźwiękowymi (np. o ewakuacji) i bezwzględnie podporządkuj się poleceniom ochrony i służb przybyłych na miejsce zdarzenia.
Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych podróżnych pilnuj i nie zostawiaj swojego bagażu bez opieki, a w przypadku zauważenia pozostawionego bez opieki bagażu lub pakunku pod żadnym pozorem nie dotykaj go, nie otwieraj, nie przenoś. Powiadom jak najszybciej właściwą służbę o zaistniałej sytuacji!
Pilnuj dokumentów, portfela, telefonu i innych wartościowych rzeczy. Trzymaj je zawsze przy sobie w trudnodostępnych, najlepiej zamykanych na guzik lub zamek kieszeniach. W miarę możliwości nie chowaj wartościowych rzeczy do bagażu. Nie pozostawiaj torby z np. laptopem i nie odchodź od niej. Noś ją ze sobą. Nie zasypiaj. Wystarczy chwila nieuwagi by stracić wartościowy przedmiot. Przed wejściem do pociągu sprawdź i przelicz swój bagaż by nie zostawić jego części na dworcu.
Gdy widzisz kradzież na innym podróżnym, omdlenie lub inną niepokojącą sytuację, która nie dotyczy Ciebie bezpośrednio – nie bądź obojętny! Zareaguj i powiadom właściwą służbę!

defiblyratorW celu  poprawienia bezpieczeństwa i skuteczności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, dworce PKP są sukcesywnie wyposażane w defibrylatory AED. Obecnie defibrylatory dostępne są w następujących lokalizacjach:

 1. Bydgoszcz Główna
 2. Elbląg Główny
 3. Gdańsk Główny
 4. Gdynia Główna
 5. Jelenia Góra
 6. Katowice
 7. Kraków Główny
 8. Legnica
 9. Łódź Fabryczna
 10. Poznań Główny
 11. Skierniewice
 12. Szczecin Główny
 13. Warszawa Centralna
 14. Warszawa Zachodnia
 15. Warszawa Wschodnia
 16. Wrocław Główny