Gdynia Główna

gdyniaAdres: 
Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia, Współrzędne 5452148 1852981

Mapa Dworca

Lokalizacja:
Dworzec Gdynia Główna położony jest w centrum miasta i stanowi dogodny węzeł komunikacyjny. W pobliżu znajduje się wiele sklepów, restauracji i hoteli. Budynek dworca leży w odległości 2 km od morza.

Dojazd:

Komunikacja miejska: Trolejbusy: 21, 22, 23, 24; autobusy:103, 105, 109, 125, 140, 147, 150, 160, 172, 182, 190, 500, 510, N10, N20, N94

Postój taxi znajduje się przy głównym wejściu do dworca, od strony Placu Konstytucji.            

Godziny otwarcia dworca:          
całodobowo

Bezpłatne wi-fi na dworcu:
W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI)

Usługi na dworcu           

       
       
       

Usługi z zakresu obsługi pasażerskiej  
Kasa SKM okienko nr. 1 czynna 06:30-13:30, 14:15-21:00, przerwa 09:30-09:45, 17:30-17:45.

Kasy PKP Intercity: okienko nr. 2 czynna 07:00-18:30, 19:00-06:30, przerwa 09:30-09:45,13:30-13:45,22:15-22:30,

okienko nr3-czynna 06:30-18:00,18:30-06:00,przerwa 09:15-09:30, 13:30-13:45,22:00-22:15,  okienko nr. 4 czynna 09:00-20:30, przerwa11:15-11:30,15:30-15:45, okienko nr. 5 czynna 08:00-19:30, przerwa 11:00-11:15,14:00-14:15, okienko nr. 6 czynna 06:00-13:30, przerwa 09:00-09:15.

Kasy Przewozów Regionalnych, okienko nr. 7- czynna 06:00-17:30, przerwa 09:00-09:15, 13:20-13:35, okienko nr. 8- czynna 09:00-20:30, przerwa 12:30-12:45, 16:15-16:30

InfoDworzec, czynne w godzinach 7:00- 21:00. Informacja kolejowa znajduje się we wszystkich okienkach kasowych PKP Intercity (okienka 2 – 6).

Przesyłki konduktorskie można nadawać: Dworzec Gdynia Główna, okienko kasowe nr. 4, tel.: (+48 58) 721 25 62

Toalety:
Toalety czynne całodobowo, płatne 2,50 zł, pokój rodzinny znajduje się w toalecie damskiej.

Ważne kontakty:           
InfoDworzec- Hala główna, tel.: (+48 58) 721 31 99, (+48 58) 721 16 44, e-mail: gdynia.glowna@pkp.pl, czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-21:00,

Miejska Informacja Turystyczna - ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, tel.: (+48 58) 622 37 66, e-mail: gcit@gdynia.pl lub it@gdynia.pl, www.gdyniaturystyczna.pl

Informacja dla osób z ograniczoną mobilnością:           

Zakres udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na terenie stacji

PKP S.A. nie gwarantuje dostosowania taboru przewoźnika do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W tym celu zainteresowany pasażer powinien zgłosić potrzebę udzielenia pomocy w podróży u przewoźnika minimum 48 godz. przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • telefonicznie pod numerem infolinii kolejowej przewoźnika,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy (jeżeli przewoźnik prowadzi możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2004 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu, w celu możliwości bezpiecznego dotarcia do pociągu.

Miejscem spotkania jest hol główny dworca w części oznaczonej specjalną informacją o tym, że jest to miejsce oczekiwania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy ochrony fizycznej dworca asystują osobie o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych (niebędących przejściami tylko do użytku służbowego)
W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą.
Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada - do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji. W czasie wejścia i wyjścia do i z pociągu asystę i pomoc realizuje drużyna pociągowa.

Istnieje również możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl  –wówczas w ciągu ok. 15-20 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

Przystanki komunikacji miejskiej, postój taxi oraz parking, znajdują się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Dostępność Dworca jest zapewniona od strony Placu Konstytucji - komunikacja jest jednopoziomowa, zastosowano rampy krawężnikowe umożliwiające dotarcie do przystanków autobusowych i trolejbusowych a także do dworca podmiejskiego SKM. Dostępne dla niepełnosprawnych są dwa wejścia na dworzec, przestrzenie komunikacyjne są czytelne i szerokie.

Historia dworca:
Pierwszy pociąg z dworca kolejowego w Gdyni odjechał 1 stycznia 1894 roku. Obecny budynek dworca, jest trzecim projektem gdyńskiego dworca, który swoim wyglądem połączył stylistykę charakterystyczną dla socrealizmu z modernizmem. W 2009 roku dworzec trafił do pomorskiego rejestru zabytków. Określiło to kierunek modernizacji zrealizowanej w latach 2010 - 2012. Architektura obiektu pozostała nienaruszona, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. W ramach renowacji odrestaurowano zdobiące wnętrza dworca malowidła ścienne i mozaiki. Część z nich odkryto przypadkiem podczas renowacji ścian sali restauracyjnej. Warstwy farby skrywały kolorowe mapy: świata, Europy i wybrzeża. Niezwykłej urody znalezisko zostało zidentyfikowane jako praca prof. J. Studnickiego i jego współpracowników: ostatnie wspólne dzieło grupy artystów, którzy w latach powojennych kształtowali charakter życia artystycznego na wybrzeżu. W 2012 roku z Dworca Gdynia Główna skorzystało ponad 9 milionów podróżnych. 

                                                                                                             

 

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne