Łódź Kaliska

Łódź_Kaliska_(dworzec_kolejowy)1Adres: 
ul. Karolewska 55, 94-023 Łódź, Współrzędne 5175742 1943089

Mapa dworca

Lokalizacja:
Dworzec położony jest na zachód od centrum miasta, na osiedlu Polesie

Dojazd:
Komunikacja miejska: Tramwaj:  z alei Włókniarzy (pod estakadą) linia nr. 8; Przed budynkiem dworca, autobus MPK Łódź: linie nr.: 50, 52, oraz 6 (MUK Zgierz); aleja Włókniarzy (przy estakadzie) linie nr.: 52, 65, 65A, 80, 86, 99, 99A, oraz 6; aleja Bandurskiego (między wiaduktami)  linie nr.: 80, 86, 98, 98A, 99, 99A, N2 (nocna) oraz 6., Z-10;

Postój taxi znajduje się przed wejściem do budynku dworca, od strony al. Bandurskiego.     

Godziny otwarcia dworca:          
Całodobowo.

Usługi na dworcu:           
Bary sałatkowe i kanapkowe, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 6:30 – 21:30. Prasa, książki, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 6:30 – 21:30. Automaty z napojami- dostępne całodobowo.

Usługi z zakresu obsługi pasażerskiej: 

Kasy biletowe PKP Intercity czynne całodobowo.

Kasy biletowe Przewozów Regionalnych, czynne całodobowo.

Kasa międzynarodowa czynna całodobowo.

Istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio u kierownika pociągu.

Informacja kolejowa czynna w godzinach  7:00-19:00.

Toalety:
Toalety czynne całodobowo, płatne 2,50 zł

Informacja dla osób z ograniczoną mobilnością

Zakres udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na terenie stacji

PKP S.A. nie gwarantuje dostosowania taboru przewoźnika do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W tym celu zainteresowany pasażer powinien zgłosić potrzebę udzielenia pomocy w podróży u przewoźnika minimum 48 godz. przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • telefonicznie pod numerem infolinii kolejowej przewoźnika,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy (jeżeli przewoźnik prowadzi możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2004 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu, w celu możliwości bezpiecznego dotarcia do pociągu.

Miejscem spotkania jest hol główny dworca w części oznaczonej specjalną informacją o tym, że jest to miejsce oczekiwania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy ochrony fizycznej dworca asystują osobie o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych (niebędących przejściami tylko do użytku służbowego)
W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą.
Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada - do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji. W czasie wejścia i wyjścia do i z pociągu asystę i pomoc realizuje drużyna pociągowa.

Istnieje również możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel.22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl – wówczas w ciągu ok. 15-20 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

Dojazd do dworca oraz jego dostępność
Do Budynku dworca dotrzeć można od strony głównego wejścia, od alei Bandurskiego. Dostępne są dwie pochylnie znajdujące się po obu stronach schodów prowadzących na dworzec, oraz od al. Unii Lubelskiej przez tunel pod peronami 1,2,3. Główny węzeł komunikacyjny znajduje się przy alei  Bandurskiego w odległości około 250 m od budynku dworca. Przed budynkiem dworca- na przedpolu znajdują się oznaczone kopertami dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Historia dworca:
Pierwszy pomysł budowy dworca pojawił się w 1862 roku. Właśnie w tym okresie na terenach zaboru pruskiego został powołany do życia Komitet Budowy Kolei Żelaznych z Wrocławia do Warszawy, który wystąpił do władz cesarskich o zgodę na budowę linii. Bez skutku. Dopiero w 1898 roku, po 30 latach zabiegów najważniejszych urzędników Królestwa Polskiego, car Mikołaj II zaakceptował plany budowy linii Warszawa-Kalisz. Pierwszy pociąg wjechał na zaprojektowaną przez Czesława Domaniewskiego stację kolejową w 1902 roku. Stary budynek dworca funkcjonował do lat 80. XX wieku, a w 1982 roku został wyburzony. W 1994 ukończono budowę nowego obiektu, którego bryła nawiązuje do starego secesyjnego dworca. W najbliższy latach ten obsługujący w ciągu roku blisko 3 miliony pasażerów dworzec czeka przebudowa. Zgodnie z planami zakres prac remontowych obejmie m.in. przebudowę budynku od zewnątrz, holu głównego, poczekali i kas biletowych. Zostanie zainstalowany system dynamicznej informacji wizualnej a obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

                                                                                                             

 

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne