Warszawa Zachodnia

zachodniaAdres: 
ul. Tunelowa 2, 01-221  Warszawa Współrzędne 5221843 2096532

Mapa dworca

Lokalizacja:
Dworzec usytuowany jest blisko centrum miasta (ok. 4 km.),  przy dworcu PKS Warszawa Zachodnia. Wejście do dworca znajduje się od strony ul. Tunelowej, jednak istnieje możliwość dotarcia do niego przejściami podziemnymi od strony Alej Jerozolimskich a także z budynku dworca PKS. W sąsiedztwie znajdują się dwa centra Handlowe- Blue City i CH Reduta.

Dojazd: 
Brak postoju taxi od strony dworca PKP, najbliższy postój taxi, znajduje się pod dworcem autobusowym PKS, od strony Al. Jerozolimskich.

Komunikacja miejska: przystanek  Dw. Zachodni (Tunelowa) 01 - autobus nr 103; przystanek Dw. Zachodni (przy Al. Jerozolimskich od strony dworca PKS) - autobusy nr: 127 154 158 172 182 184 187 517 523 717 N35 N85   

Godziny otwarcia dworca:          
03:30-24:00

Bezpłatne wi-fi na dworcu:
W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi

Usługi na dworcu:           
Artykuły spożywcze, Prasa i książki, automat z kawą, bankomat, biletomat

Usługi z zakresu obsługi pasażerskiej:  
Kasy biletowe z pełną ofertą przewoźników kolejowych.

Informacja kolejowa.

Istnieje możliwość nadania przesyłki u kierownika pociągu.

Ważne kontakty:              
InfoDworzec - telefon : 22 474 35 48, e-mail: warszawa.zachodnia@pkp.pl, czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-21:00

Toalety:
Toalety czynne od 6:00 do 22:00, płatne 2 zł

Informacja dla osób z ograniczoną mobilnością:

Zakres udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na terenie stacji

PKP S.A. nie gwarantuje dostosowania taboru przewoźnika do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W tym celu zainteresowany pasażer powinien zgłosić potrzebę udzielenia pomocy w podróży u przewoźnika minimum 48 godz. przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • telefonicznie pod numerem infolinii kolejowej przewoźnika,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy (jeżeli przewoźnik prowadzi możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2004 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu, w celu możliwości bezpiecznego dotarcia do pociągu.

Miejscem spotkania jest hol główny dworca w części oznaczonej specjalną informacją o tym, że jest to miejsce oczekiwania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy ochrony fizycznej dworca asystują osobie o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych (niebędących przejściami tylko do użytku służbowego)
W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą.
Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada - do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji. W czasie wejścia i wyjścia do i z pociągu asystę i pomoc realizuje drużyna pociągowa.

Istnieje również możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl  – wówczas w ciągu ok. 15-20 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

Dojazd do dworca oraz jego dostępność
Wjazd do budynku dworca możliwy jest z poziomu ulicy. Dworzec usytuowany jest obok parkingu, przy pętli autobusowej na której zatrzymuje się autobus linii 103. Na zejściu na poziom tunelu pod peronami istnieje pochylnia, jednak z uwagi na kąt nachylenia nie nadaje się ona dla osób poruszających się na wózkach. Również wejścia z tunelu na perony nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obecnej chwili na dworcu nie ma jeszcze także ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Historia dworca:
DWORZEC WARSZAWA ZACHODNIA  W 2012 roku dworzec obsłużył blisko 2 miliony pasażerów. Obecnie Warszawa Zachodnia oczekuje na największe w swojej historii inwestycje. W czerwcu 2011 PKP S.A. i słowacka firma HB Reavis podpisały umowę na budowę nowego budynku dworca wraz z biurowcami. Zgodnie z projektem, nowy dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia będzie usytuowany przy kluczowej dla stołecznego miasta arterii - Alejach Jerozolimskich, a nie jak obecnie od strony ulicy Tunelowej. Budynek dworca będzie nowoczesnym obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającym klimatyzację i monitoring. Obiekt będzie posiadał windy, punkty handlowe i gastronomiczne. Ponadto inwestor dobuduje odcinek ścieżki rowerowej jaka połączy istniejącą trasę z nowym dworcem. Zgodnie z planami pierwszy budynek biurowy ma być gotowy w 1 kwartale 2016 roku, a drugi w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne