Modernizacja dworca kolejowego

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym - wznowienie remontu

Termin rozpoczęcia prac budowlanych: 2013-07-17

Termin zakończenia prac budowlanych/Termin otwarcia dworca dla podróżnych: 2014-02-14

Zakres prac: W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac konstrukcyjnych, budowę wszystkich niezbędnych instalacji (elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej, klimatycznej, grzewczej, chłodniczej, teletechnicznej), montaż urządzeń, schodów ruchomych i budowę tradycyjnych oraz prace wykończeniowe.

Wartość inwestycji: 133 877 421,77 zł brutto

Źródła finansowania: Środki własne PKP S.A., dofinansowanie ze środków UE, dofinansowanie ze środków budżetu państwa