PKP S.A. branches

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk
phone: (+48 58) 721-49-00
phone: (+48 58) 721-49-05

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Katowice
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice
phone: (+48 32) 710-63-40

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Krakow
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
phone: (+48 12) 393-33-60

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Poznań
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
phone: (+48 61) 633-55-44

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Warsaw
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa
phone: (+48 22) 474-55-60

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Wrocław
ul. Joannitów 13, 50-950 Wrocław
phone: (+48 71) 717 33 64

PKP S.A. - Oddział Kolejowa Medycyna Pracy (Railway medical services)
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
phone.: (+48 22) 474 43 02, (+48 22) 474 43 03