Wieczorek dla seniorów ,,Portret polskiej piosenki”

Seniorzy zaproszeni przez Fundację Grupy PKP w czwartkowy wieczór wysłuchali koncertu ,,Portret polskiej piosenki”, podczas którego artyści zaprezentowali przeboje czołowych polskich wykonawców. Prezes Fundacji - Katarzyna Kucharek podkreśliła, że takie wydarzenia są bardzo istotne, ponieważ pozwalają pokazać, jak ważni dla obecnego pokolenia osób związanych z Grupą PKP są ich poprzednicy. - Możemy nazwać Państwa naszymi przyjaciółmi - dodała Prezes w słowach rozpoczynających spotkanie. 

Po części artystycznej seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek, któremu towarzyszyły długie rozmowy. - Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć przestrzeń do spotkania międzypokoleniowego oraz do aktywizacji seniorów - dodał Michał Tarcha, koordynator projektu w Fundacji Grupy PKP.

Muzyczny wieczorek jest kontynuacją działań mających na celu aktywizację seniorów oraz dialog międzypokoleniowy. Fundacja przeprowadziła w zeszłym roku rozbudowany program w ramach projektu ,,Nowoczesny senior - nauka i integracja”, w ramach którego przeszkolono setki seniorów. Odbywały się między innymi zajęcia z obsługi komputera, zajęcia literackie czy gimnastyka. 

Ostatnie spotkanie w "Nowym Świecie Muzyki" jest kontynuacją budowy i podtrzymywania relacji z seniorami zarówno z branży kolejowej jak i spoza niej. Jest to też dowód ogromnego szacunku w stosunku do naszych starszych kolegów i koleżanek, z których doświadczeń chcemy czerpać. Zakończenie życia zawodowego nie musi oznaczać zerwania kontaktów z kolejarzami, czego dowodem są wspólnie zrealizowane projekty.