Uhonorowanie postaci prof. dr inż. Antoniego Rosikonia

Naukowcy oraz inżynierowie związani z transportem kolejowym wyszli z inicjatywą uhonorowania dorobku i postaci profesora Antoniego Rosikonia, który uznawany jest za niekwestionowany autorytet wśród kolejarzy. 11 października na dworcu kolejowym w Gliwicach została odsłonięta tablica pamiątkowa, upamiętniająca postać i zasługi wybitnego naukowca.

Poprzez zawieszenie pamiątkowej tablicy na dworcu kolejowym w Gliwicach, zgromadzeni podkreślili rolę profesora, jako osoby ściśle związanej z Polskimi Kolejami Państwowymi, która swoją pracą naukową i dydaktyczną wniosła ogromny wkład w rozwój kolejnictwa.

Prof. dr inż. Antoni Rosikoń (1907-2013) wywodził się z rodziny kolejarskiej. Był naukowcem w dziedzinie budownictwa kolejowego zrealizowanego szczególnie na terenach górniczych od lat trzydziestych XX w. Pracował także jako inżynier praktyk, projektant i kierownik robót naprawczych oraz prac modernizacyjnych na liniach kolejowych. Godził pracę naukowo – badawczą z dydaktyką na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. – Profesor był wychowawcą kilku pokoleń inżynierów kolejnictwa, a jego dorobek wciąż żywo inspiruje i cieszy się uznaniem, dlatego jest nam niezmiernie miło, że odsłoniliśmy dzisiaj tę tablicę i w ten sposób podkreśliliśmy jego dokonania – mówiła Katarzyna Kucharek, Prezes Fundacji Grupy PKP.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poprzedziło konferencję „Transport kolejowy w województwie śląskim”, która odbyła się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, miejscu symbolicznym, ponieważ tam profesor w 2013 roku wygłosił swój ostatni wykład. Podczas paneli dyskusyjnych zostały podjęte między innymi wątki związane z szybkimi połączeniami Hyperloop, połączeniami transportem kolejowym w relacji Katowice-Kraków czy kolejowym ruchem regionalnym.