STACJA PIT – rozlicz swój podatek z Fundacją Grupy PKP

Do 30 kwietnia 2018 roku należy rozliczyć się ze swoich przychodów, wypełniając oświadczenie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie warto jednak czekać z tym do końca kwietnia, skoro można rozliczyć się już teraz!

Fundacja Grupy PKP, wychodząc naprzeciw zmaganiom Polaków z rozliczeniem podatku, oferuje pomoc przy wypełnianiu pitów za 2017 rok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Fundacji przy ul. Szczęśliwickiej 62 w Warszawie w każdą środę od godziny 15.00 do godziny 17.00 począwszy od 14 lutego, a kończąc 25 kwietnia. Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy pod adresem mailowym fundacja@pkp.pl bądź telefoniczne pod nr. telefonu:  +48 22 474 91 90. Wspólnie, szybko i sprawnie, w przyjaznej atmosferze rozliczymy Twój PIT!

Pomóż nam pomagać!

W 2017 r. Fundacja Grupy PKP uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego  i została wpisana na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organizacja uprawniona do otrzymywania 1 %. W celu dotarcia do jeszcze większej liczby potrzebujących, Fundacja prowadzi zbiórkę 1 % podatku. Przekazane kwoty zostaną przeznaczone m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniom, pomoc osobom z niepełnosprawnościami czy edukację w zakresie bezpiecznych zachowań.

Wypełniając swój PIT, możesz przekazać 1 % na Fundację Grupy PKP (nr KRS 0000499069)!