Nowe defibrylatory na warszawskim Dworcu Centralnym!

W sobotę 21 kwietnia Dworzec Centralny rozszerzył swoje wyposażenie o dwa nowe defibrylatory. Podczas uroczystego przekazania sprzętu obecni byli przedstawiciele Fundacji Grupy PKP oraz PKP S.A.

To że dbamy o bezpieczeństwo na kolei potwierdza właśnie inicjatywa związana z defibrylatorami, które zostały umieszczone w Galerii Środkowej dworca PKP Warszawa Centralna. Stowarzyszenie Lions Clubs International ofiarowało defibrylatory HeartStasrtOnSite firmy Philips. Warto zaznaczyć, iż urządzenia są proste w użyciu, nawet dla osób bez wyszkolenia medycznego.

Do czego służą te urządzenia? - Defibrylatory są dedykowane przede wszystkim do ratowania życia ludzkiego na skutek Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) u osób, u których stwierdzi się brak przytomności i brak normalnego oddechu. Ponieważ przeżywalność w takich sytuacjach uwarunkowana jest szybkością udzielenia pierwszej pomocy z użyciem sprzętu AED, ważne jest aby znajdowały się one w miejscach łatwo dostępnych z możliwością użycia w czasie nie dłuższym niż 3-5 minut. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej nie zawsze jest wystarczające do przywrócenia normalnej pracy serca. Dopiero wykonanie Defibrylacji daje większe szanse na przywrócenie pracy serca i dalsze życie poszkodowanej osoby. Defibrylacja zwiększa przeżywalność, według Europejskiej Rady Resuscytacji, o około 50-70% - podkreśla Pani Jolanta Paradowska, Naczelnik Wydziału ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKP S.A.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Jolanta Paradowska - Naczelnik ds. BHP w PKP S.A., Michał Tarcha, Dyrektor Projektu w Fundacji Grupy PKP, Ewa Hełka – Wicegubernator Polskiego Okręgu Lions Clubs International oraz Karol Piekutowski z Max Harter S.C.

Pracownicy Fundacji Grupy PKP każdego dnia starają się pomagać osobom najbardziej potrzebującym. Zgodnie z ideą Fundacji niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest nadrzędnym celem. Nie zamykamy oczu zarówno na problemy społeczne, jak i kwestie zapewniania bezpieczeństwa na terenach kolejowych.