Przyszłość w kolei!

Edukowanie w zakresie bezpieczeństwa na kolei jest naszym mottem! Choć nie jedynym. Tyle samo uwagi poświęcamy na wspieranie ludzi potrzebujących pomocy. Być może nasze inicjatywy pomogą w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące każdego z nas pytanie dotyczące wyboru zawodu. Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Nie trać czasu i ją dogoń! Najlepiej z Fundacją Grupy PKP!       

Jeden z punktów statutowych Fundacji Grupy PKP podkreśla ogromną uwagę, jaką przykładamy do edukacji. Od samego początku angażujemy się w organizowanie i wspieranie - w tym finansowanie oraz współfinansowanie - programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich uczestników ruchu kolejowego. Regularnie przydzielamy stypendia, ustanawiamy nagrody i proponujemy praktyki. Dzięki wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy, powstały nowe pracownie informatyczne.

W 2015 roku w ramach programu „Z kolei Szkoła” Fundacja postanowiła przyznać granty finansowe o łącznej wartości 20.000 zł oraz przekazać ponad 100 zestawów komputerowych, które posłużyły uczniom m.in. w przygotowaniu się do egzaminów zawodowych, programowaniu i tworzeniu modeli technicznych urządzeń oraz przeprowadzaniu symulacji zdarzeń kolejowych. Inicjatywa „Kolej Na Innowacje” weszła w życie w 2016 roku i z jej tytułu przyznano granty dla złożonych projektów badawczych w zakresie nawierzchni kolejowej oraz optymalizacji parametrów dynamicznych w pojazdach szynowych. Rok później, Fundacja wcieliła w życie projekt „Edukacja kolejowa”. - Chcemy pokazać, że kolej to dobre miejsce dla innowacji i ich twórców, ludzi młodych. W tym celu rozpoczynamy kampanię informacyjną, promującą zawody kolejowe. Nagrodzimy także twórców kolejowych innowacji i ich opiekunów - kadrę nauczycielską - mówiła Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.   

Spółki Grupy PKP S.A. przygotowały również film promocyjny, pokazujący, że warto związać swoją przyszłość z koleją:   

https://www.youtube.com/watch?v=oW4ufI4SqX0     

Fundacja realizuje misję edukacyjną także na innym poziomie, a mianowicie dba o poprawę bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, w szczególności na dworcach, peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść kolejowych.

Flagowym przedsięwzięciem Fundacji jest program edukacyjny „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, który został zainaugurowany w kwietniu 2015 roku, a jego celem jest nauczanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w głównej mierze w oparciu o tzw. metody Edutainment, czyli nauki przez zabawę. Choćby z pomocą filmu, kreatywnych przedstawień, multimedialnych prezentacji i gier komputerowych. Najbardziej kreatywnym oraz zaangażowanym placówkom przyznaliśmy za udział granty finansowe. Przypomnijmy, iż maskotką programu jest Beni, który ma być przewodnikiem dla najmłodszych po tematach związanych z bezpieczeństwem. Zainteresowanie tym projektem okazało się bardzo duże – wzięło w nim udział około 5 000 uczniów z 83 szkół z całej Polski. Dwa lata później Fundacja wydała książeczki ,,Beni uczy bezpieczeństwa. Beni teaches you to behave safely”, będące kolejnym krokiem po projekcie ,,Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”. - Dzieci to bardzo ważni uczestnicy transportu, dlatego uważamy, że naszą misją jest dbanie o ich bezpieczeństwo, ale także kształtowanie odpowiednich postaw – mówiła Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

Wierzymy w przyszłość naszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, edukacji i rozwoju. Fundacja Grupy PKP oferuje bardzo szeroki wachlarz perspektyw, z których warto skorzystać. Dołącz do nas i skorzystaj z naszej pomocy!