10. edycja ILCAD z udziałem Fundacji Grupy PKP

Zbliża się Światowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych 2018. W tym roku uczestnicy konferencji spotkają się 7 czerwca w Zagrzebiu.

Ubiegłoroczną edycję zorganizowano w Montrealu w Kanadzie. Tym razem Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) wraz z zainteresowanymi stronami z branży kolejowej, służbami drogowymi, naukowcami oraz międzynarodowymi instytucjami wybrali Zagrzeb w Chorwacji (7 czerwca). Wśród współorganizatorów należy wymienić choćby takie instytucje jak Chorwackiego Zarządcę Infrastruktury Kolejowej (HZ Infrastruktura) oraz Chorwacki Wydział Transportu i Nauk o Ruchu.

Konferencja organizowana w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ang. International Level Crossing Awareness Day – ILCAD) zawsze posiada nadrzędny temat kampanii zwiększającej świadomość. W tym roku dyskusja zostanie poświęcona „Młodym użytkownikom przejazdów kolejowych”, którzy najczęściej zachowują się ryzykownie zarówno na drogach, jak i na przejazdach kolejowo-drogowych.

- Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): wypadki drogowe są największym zabójcą młodzieży na całym świecie. W 2015 roku śmierć poniosło ponad 1,2 miliona nastolatków. Wypadki drogowe były przyczyną około jednego na dziesięć z tych zgonów. Wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci osób w wieku od 15 do 29 lat. Osoby w wieku od 15 do 44 lat stanowią 48% zgonów podczas wypadków drogowych na całym świecie. Wypadki i śmierć na drogach (w tym na przejazdach kolejowych) powodują znaczne straty gospodarcze dla poszczególnych osób, ich rodzin i narodów jako całości.

Nawet jeśli liczba ofiar śmiertelnych na przejazdach kolejowych jest niska w porównaniu ze wszystkimi wypadkami śmiertelnymi w ruchu drogowym (1% w UE), stanowią one około 28% wszystkich śmiertelnych wypadków kolejowych. Dlatego sektor kolejowy wraz z innymi zainteresowanymi stronami z innych sektorów próbuje rozwiązać ten problem od wielu lat. Nasz komunikat dotyczący zapobieganiu wypadkom w 2018 roku jest następujący: „Nie ścigaj się z pociągiem!” i jest on skierowany do każdego – wyjaśnia ILCAD

Tematem tegorocznej polskiej prezentacji, przygotowanej na podstawie danych z Urzędu Transportu Kolejowego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., będą „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych adresowane do młodych ludzi (15-35 lat)”.

Przy okazji warto wspomnieć, że Fundacja Grupy PKP planuje uruchomić w okresie letnim kampanię informacyjno-edukacyjnej dotyczącą przeciwdziałania okradania podróżnych, kradzieżom infrastruktury kolejowej oraz nieprzestrzegania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych i przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych.

Więcej informacji o konferencji ILCAD, a także relacja na żywo na stronach:

http://www.ilcad.org/ILCAD-2018.html

https://www.facebook.com/ILCAD

https://www.youtube.com/channel/UCU3nRajgY3p6tVo3j4LxHAw?view_as=subscriber