145 lat Technikum nr 7 w WarszawieW tym roku kadra pedagogiczna i uczniowie Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka" świętują jubileusz 145-lecia istnienia. Z tej okazji można było odwiedzić szkołę podczas dni otwartych i zapoznać się z ofertą edukacyjną.

19 i 21 maja przedstawiciele Fundacji Grupy PKP uczcili pamięć patrona Technikum nr 7, inż. Stanisława Wysockiego, organizując „Spacery z książką”, dzięki którym można było poznać miejsca w Warszawie związane z osobą Wysockiego.

Tutaj znajduje się nasza relacja z tychże obchodów: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/Aktalnosci/aktualnosc143.html

Pewnie wiele osób – młodszych i starszych - zadaje sobie pytanie: czy to możliwe, że ta szkoła liczy sobie aż tyle lat? Tak, to prawda! Trzeba cofnąć się do roku 1873, bo właśnie wtedy, z inicjatywy znanego wówczas warszawskiego bankiera i działacza społecznego Leopolda Kronenberga, przy Warszawsko-Wiedeńskiej Drodze Żelaznej powstał Warsztat Instruktorski, kształcący maszynistów i rzemieślników różnych specjalności. Po trzech latach Warsztat przekształcił się w trzyletnią Szkołę Techniczną. Od samego początku uczelnia kształciła na wysokim poziomie i wychowywała w duchu patriotyzmu. Warto wspomnieć, że w Szkole Technicznej pobierał nauki między innymi poeta Konstanty Ildefons Gałczyński.  

W trakcie kolejnych dekad szkoła zmieniła swoją nazwę i siedzibę. Znamienne były lata 50. XX wieku, kiedy to Technikum Kolejowe przeniesiono z ul. Chmielnej 88 do nowego budynku przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie, zaś w 1999 roku Technikum Kolejowe zamieniano na Technikum nr 7 - uznawane za szczęśliwą „Siódemkę”.

12 maja 2018 roku Technikum nr 7 po raz kolejny otworzyło swoje drzwi przed młodzieżą, która chciała się dowiedzieć więcej o programie nauczania oraz zobaczyć, jak funkcjonuje szkoła. Niezmiennie od wielu lat uczelnia wychodzi w stronę uczniów z bogatą ofertą nowoczesnych zawodów technicznych, obecnie są to: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechatronik, elektryk, logistyk i spedytor. Z czasem Technikum nr 7, jak i większość placówek edukacyjnych przygotowujących do konkretnego zawodu, musiało odejść z różnych względów od utrzymywania dawnych kierunków. Do dziś pozostał tylko jeden kierunek, czyli trakcja elektryczna, aktualnie pod nazwą technik elektroenergetyk transportu szynowego. Kwalifikacje, jakie można uzyskać po jego ukończeniu to:

a) montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej,

b) montaż i eksploatacja środków transportu szynowego. 

Warto odwiedzić najstarszą średnią szkołę techniczną w Polsce i podjąć w niej naukę! Jeżeli szukacie wysokiego poziomu nauczania opartego na bogatym zapleczu technicznym w otoczeniu miłej atmosfery to „Siódemka” będzie najlepszym wyborem!