Fundacja Grupy PKP zaprasza na bezpłatne seminaria pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SZYNOWYM POLSKI – 2017. TECHNIKA. ZARZĄDZANIE. ORGANIZACJA.”

Fundacja Grupy PKP, jako współorganizator, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką kolejnictwa na cykl bezpłatnych seminariów naukowo-dydaktycznych pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SZYNOWYM POLSKI – 2017. TECHNIKA. ZARZĄDZANIE. ORGANIZACJA.”. Głównym organizatorem tych spotkań jest   Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Spotkania o charakterze konferencji, warsztatów i szkoleń mają na celu w pierwszej kolejności modyfikację i unowocześnianie materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów kierunków związanych z kolejnictwem oraz wsparcie przy organizacji praktyk i staży zawodowych, będących częścią programu stypendialnego. W dalszej perspektywie analizowane będzie zarządzanie i funkcjonowanie polskiej kolei z naciskiem na bezpieczeństwo.

Nad całością spotkań objął patronat Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Bogdan Rzońca, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusz Ryś.  

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem linku: http://www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwo-w-transporcie-szynowym-polski-2017-konferencje-warsztaty-szkolenia,new,TSz,3658.html,10853