Seminarium - Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych

30 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się Seminarium „Nowe wyzwania dla kolejowych szkół ponadgimnazjalnych” organizowane w ramach cyklu konferencji pt. „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski – 2017 Technika. Zarządzanie. Organizacja.”

Jest to pierwsze z 16 seminariów przygotowanych przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Fundacją Grupy PKP. Seminaria objęte zostały Patronatem Honorowym: Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Bogdana Rzońcy, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacego Góry oraz Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusza Rysia. Patronat Merytoryczny objął Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch.

Inauguracyjne spotkanie poświęcone było jednej z najważniejszych dla kolejnictwa kwestii kształceniu przyszłych kadr transportu szynowego w Polsce. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP , Pani Krystyna Szumilas – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Minister Edukacji w latach 2011-2013 oraz Pan Grzegorz Puda – Zastępca Przewodniczącego Stałej Podkomisji Infrastruktury ds. Transportu Kolejowego i Poczty.

W debacie o przyszłości kadr kolejowych uczestniczyli: Pani Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Ewa Rudomino – Wicedyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej, Pani Bożena Mayer-Gawron – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Pan Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, Pan Radosław Pacewicz – Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego oraz Maciej Sofiński z Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dyskusja odbyła się w trzech panelach:

  1. Kształcenie w szkołach kolejowych ponadgimnazjalnych – moderator Profesor dr hab. inż. Marek Sitarz;
  2. Kadry dla transportu szynowego w Polsce. Jakie? Ile? – moderator Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Profesor WSB, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą;
  3. Współpraca szkoła-kolej-przemysł – moderator Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich.

Wśród uczestników seminarium znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych związanych z edukacją kolejową. Swoją reprezentację miał także przemysł i instytucje kolejowe: Ewa Boguszewska – Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A., Andrzej Kusior – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa DB Cargo Polska S.A., Aleksandra Banyś – Menadżer Wydział Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju PKP Cargo S.A., Kinga Przyborowska – Kierownik Działu HR odpowiedzialny za kolejnictwo Budimex S.A., Joanna Osojca-Wideryńska – Naczelnik Działu Rekrutacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Andrzej Tucholski – Dyrektor Oddziału Medycyny Pracy PKP S.A.