Fundacja Grupy PKP uczestnikiem I Forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce”

Fundacja Grupy PKP weźmie udział w I Forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce” organizowanym przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Centrum Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu Kolejowego. Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej. Fundację Grupy PKP reprezentować będzie Pani Katarzyna Kucharek - Prezes Fundacji.

Forum poświęcone będzie dyskusji na temat obecnego stanu i przyszłości kształcenia młodych kadr dla szeroko rozumianego rynku kolejowego.  Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli przemysłu, świata nauki, a także instytucji mających wpływ na kształtowanie rynku kolejowego w Polsce.

W programie między innymi sesje nt.:

  •  „Oferta kształcenia (szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie) dla przemysłu kolejowego”;
  •  „Oczekiwania przemysłu wobec kształcenia dla przemysłu kolejowego”;

Więcej informacji na stronie: http://www.izbakolei.pl/pl/events/forum-dyskusyjne-cele-i-zadania-ksztalcenia-dla-przemyslu-kolejowego