Ruszył projekt „Edukacja kolejowa”

W Dniu Kariery podczas Targów TRAKO Fundacja Grupy PKP zaprezentowała projekt „Edukacja kolejowa”. Inauguracji projektu towarzyszyła debata na temat luki pokoleniowej na polskich kolejach, w której wzięli udział przedstawiciele spółek Grupy - Ewa Boguszewska - Dyrektor z PKP Intercity SA, Jolanta Dębiak - Dyrektor z PKP SA,  Aneta Przybysz - Zastępca Dyrektora PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Martyna Gileta - Naczelnik z PKP Cargo, Michał Zięba - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa z Urzędu Transportu Kolejowego oraz Katarzyna Kucharek - Prezes Fundacji Grupy PKP. 

W słowie rozpoczynającym prezes Fundacji, Katarzyna Kucharek opowiedziała o podstawowych założeniach rozpoczynającej się kampanii „Edukacja kolejowa”. - Chcemy pokazać, że kolej to dobre miejsce dla innowacji i ich twórców, ludzi młodych. W tym celu rozpoczynamy kampanię informacyjną, promującą zawody kolejowe. Nagrodzimy także twórców kolejowych innowacji i ich opiekunów - kadrę nauczycielską - mówiła Katarzyna Kucharek. 

Przedstawiciele spółek Grupy opowiedzieli o tym, jak w ich spółkach wygląda problem luki pokoleniowej, w jakich zawodach szczególnie brakuje rąk do pracy. Diagnozę o istnieniu zjawiska potwierdził dyrektor Michał Zięba z UTK. Prelegenci przedstawili także ofertę staży i stypendiów, z której mogą skorzystać zarówno uczniowie techników kolejowych, jak i studenci.

Jak podkreślali prelegenci, w spółkach Grupy PKP znajdzie się miejsce dla każdego. Potrzebni są pracownicy do załóg konduktorskich, maszyniści, pracownicy techniczni, inżynierowie, a także zainteresowani takimi branżami jak marketing, finanse, czy zarządzanie nieruchomościami. Spółki Grupy - co zgodnie potwierdzili wszyscy uczestnicy - zapewniają także wyjątkowo dobre warunki zatrudnienia. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół kolejowych, którzy następnie odwiedzili stoiska spółek i wzięli udział w warsztatach edukacyjnych.

Projekt „Edukacja kolejowa” odbędzie się pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.