Kontakt

Fundacja Grupy PKP

 


 ul.Szczęśliwicka 62
  00-973 Warszawa

  +48 22 474 91 90
  fundacja@pkp.pl    
Przekazanie darowizny:
Bank Pocztowy S.A.
06 1320 0019 1649 3010 2000 0001
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

            

 

 

 

Fundacja Grupy PKP zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499069, NIP: 7010426342, REGON: 147138977