Kontakt

 

ADMINISTRACJA

Krystyna
Chrapek

krystyna.chrapek@pkp.pl

 +48 786 857 287

 

ADMINISTRACJA

Artur
Smykla

artur.smykla@pkp.pl

 +48 783 913 367

 

 

DYREKTOR PROJEKTU
ds. osób z niepełnosprawnością
     

Michał Tarcha

michal.tarcha@pkp.pl          

 +48 608 512 200

 

PUBLIC RELATIONS

Michał
Owczarczyk

 michal.owczarczyk@pkp.pl

 +48 786 857 286

 

 

KOMUNIKACJA
           

Janusz Paczkowski

janusz.paczkowski@pkp.pl

 +48 723 192 777                                                                                                                       


 

 

 

Fundacja Grupy PKP

 


 ul.Szczęśliwicka 62
  00-973 Warszawa

  +48 22 474 94 03
  fundacja@pkp.pl    

            

 

 

 

Fundacja Grupy PKP zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499069, NIP: 7010426342, REGON: 147138977