Nagrody przyznane Fundacji

Fundacja Grupy PKP została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Naszym nadrzędnym celem jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży czy przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych.

Największą nagrodą, jaką otrzymujemy, jest wdzięczność osób, którym pomogliśmy oraz świadomość tego, że nasze działanie przynosi realne zmiany. Dziękujemy za każde miłe słowo, za każdą wiadomość i laurkę. Dziękujemy także za nagrody, jakie otrzymaliśmy za działalność Fundacji. Takie wyróżnienia jeszcze bardziej motywują nas do codziennej pracy!

Odznaka dla Fundacji Grupy PKP ,,Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”

Wyróżnienie w Konkursie ,,Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym”

Nagroda Media Kreator – wrzesień 2017

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Firma społecznie odpowiedzialna

Wyróżnienie w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu