Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

Edukacja uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przekazywanie nowych kompetencji dla nauczycieli nauczania początkowego to cele nowego projektu korporacyjnej Fundacji Grupy PKP.

Program realizowany będzie w okresie wiosennym – do zakończenia roku szkolnego. W każdym z bloków tematycznych odbędą się zajęcia angażujące uczniów do pracy grupowej, np. w formie gry miejskiej, inscenizacji, czy twórczego performansu. Część tematów związanych z bezpieczeństwem podróżowania pociągiem realizowana będzie w ramach moderowanych wycieczek, podczas których dzieci poznają zasady dotyczące zarówno przebywania na dworcu kolejowym, jak i właściwego zachowania w pociągu.

- Chcemy przybliżyć dzieciom kwestie związane z bezpieczeństwem w codziennych sytuacjach, w tym podczas podróży pociągiem, obsługi domowych urządzeń elektrycznych, w czasie nauki i zabawy, korzystając z komputera i Internetu. Ponadto staramy się uczyć odpowiedzialności za środowisko naturalne. – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji – Jest to jedyna ogólnopolska inicjatywa edukacyjna, poświęcona w szerokim zakresie kwestiom bezpieczeństwa, której uczestnikami będą uczniowie pierwszych klas i liczymy, że okaże się efektywnym sposobem dotarcia z ważnym przekazem do najmłodszych uczniów.

Do udziału w pierwszej edycji programu zaproszonych zostanie ok. 5.000 dzieci ze 100 szkół podstawowych w całej Polsce. Program prowadzony będzie w formie interaktywnych zajęć lekcyjnych i ma służyć budowaniu wiedzy o otaczającym nas świecie i kształtowaniu właściwych postaw dzieci, jak również podnoszeniu kompetencji nauczycieli. Pedagodzy wezmą udział w zaplanowanej na 27 kwietnia konferencji inauguracyjnej organizowanej w hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Podczas spotkania zapoznają się oni z propozycjami scenariuszy lekcji i otrzymają przykładowe zestawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Dla uczestniczących w programie szkół, które zaproponują interesujące działania dodatkowe i niekonwencjonalne rozwiązania inspirujące uczniów do pozytywnych zachowań oraz do podejmowania tematu bezpieczeństwa z rodzicami i opiekunami, Fundacja przewiduje również certyfikaty „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu” oraz granty finansowe do 5.000 zł.

Patronami honorowymi programu są: Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej, Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka oraz Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Partnerem merytorycznym programu jest PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

Zgłoszenia szkół do programu na stronie: www.spb.edu.pl, Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 474 38 86.