Raport finansowy

Zapraszamy do zapoznania się z rocznymi raportami finansowymi Grupy PKP. Każdy raport jest kompleksowym podsumowaniem działań realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy PKP w danym roku. Zawarte w raportach informacje pokazują warunki ekonomiczne, w jakich funkcjonuje cała Grupa PKP i poszczególne jej spółki.