Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu konferencji

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby PKP SA przy Al. Jerozolimskich 142 A w Warszawie.
/biurowiec WEST Station – sala konferencyjna I piętro/

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń upływa 20 września 2017 r.

Dodatkowe informacje: www.pkpsa.pl/konferencja oraz pod adresem konferencja.geodezja@pkp.pl

 

Program konferencji do pobrania

belka dolna