Formularz zgłoszeniowy

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe w przypadku składania skargi lub reklamacji, anonimowych zgłoszeń nie rozpatrujemy
Maksymalnie 2000 znaków
Pole to służy do umieszczania załączników, np. zdjęć, itp. Do każdego zgłoszenia można załączyć 3 pliki o maksymalnym rozmiarze 5 MB. Załączenie dokumentów nie jest obowiązkowe. W celu załączenia pliku należy kliknąć pole „Przeglądaj”, na komputerze pojawi się okno edycyjne, w którym należy wskazać dokument, który powinien zostać załączony. Dopuszczalne rozszerzenia to: jpg, png, bmp, gif, doc, docx, pdf.
Jeżeli załączniki zawierają wrażliwe dane osobowe, konieczne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez PKP S.A. w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Oświadczenia należy składać według wzoru udostępnionego na www.pkpsa.pl/dane_osobowe
Wybierając kontakt za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” zdecydowali się Państwo na obsługę drogą elektroniczną. W przypadku chęci skontaktowania się z PKP S.A. pocztą tradycyjną prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie wniosku na adres korespondencyjny Spółki. Wersja papierowa wniosku
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenie niniejszego wniosku. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsłużenia Pani/Pana korespondencji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem danych osobowych będzie spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A (dalej: PKP S.A.). Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S.A. dostępne są na stronie internetowej www.pkpsa.pl adres email: iod@pkp.pl

Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez PKP S.A. w celu realizacji niniejszego wniosku, spółkom powiązanym kapitałowo z PKP S.A. oraz innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu kolejowego na obszarze, którego niniejszy wniosek dotyczy. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

* - pole wymagane

Po poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego i po naciśnięciu przycisku „Wyślij” dane zostaną zapisane, a Klient otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do rozpatrzenia.

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne