Kontakt do Biur PKP S.A.

Kancelaria ogólna
Zarządzanie obiegiem dokumentów. Przyjmowanie i wysyłanie listów oraz przesyłek kurierskich.:
Tel.: (+48 22) 47 49 419

Biuro Obrotu Nieruchomości
Organizacja, koordynacja i nadzór sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu na nieruchomościach PKP S.A., obsługa umów najmu lokali mieszkalnych, oraz współpraca ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania nieruchomości Spółki, reklama na dworcach kolejowych i w serwisie
www.rozklad-pkp.pl:
Tel.: (+48 22) 47 49 065

Biuro Eksploatacji Nieruchomości
Zarządzanie, administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami niemieszkalnymi i mieszkalnymi należącymi do PKP S.A.. Zlecanie rozbiórek zbędnego majątku oraz sprzedaż złomu i innych materiałów rozbiórkowych:
Tel.: (+48 22) 47 49 144

Biuro Inwestycji
Planowanie i realizacja programu modernizacji dworców kolejowych oraz innych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej oraz prywatnych inwestorów (projekty deweloperskie):
Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa

Tel.: (+48 22) 47 49 220

Biuro Windykacji
Windykacja należności, koordynowanie postępowań upadłościowych i układowych, współpraca z komornikami, rozliczanie zajęć komorniczych:
Tel.: (+48 22) 474 90 39

Biuro Spraw Pracowniczych
Opracowywanie Polityki Personalnej i Polityki Szkoleniowo-Rozwojowej oraz narzędzi do ich realizacji, planowanie i organizacji szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrali Spółki, współpraca z ZUS i GUS:
Tel.: (+48 22) 47 49 225

Biuro Geodezji i Ewidencji Nieruchomości
Realizacja procesu regulowania stanu prawnego i podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej:

Tel.: (+48 22) 47 49 527


Oddziały PKP S.A.

Kolejowa Medycyna Pracy

Zagraniczne Przedstawicielstwa PKP S.A.

Redakcja serwisu internetowego PKP S.A.:
e-mail: redakcja@pkp.pl

Archiwum Zakładowe PKP S.A.:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Biuro Bezpieczeństwa
Wydział Archiwum Zakładowego PKP S.A. w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200 Sosnowiec
Tel: (+48 32) 71 04 601 w. 111
Fax (+48 32) 71 04 604
e-mail: archiwum.sosnowiec@pkp.pl

Wystawianie zaświadczeń na podstawie przechowywanej w Archiwum dokumentacji osobowo-płacowej:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Biuro Spraw Pracowniczych
Zamiejscowy Wydział ds. Wystawiania Zaświadczeń o Zatrudnieniu i Wynagrodzeniu w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200 Sosnowiec
Tel: (+48 32 71 04 601 w. 101
e-mail: zaswiadczeniarp-7@pkp.pl

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne