Kolejowa Medycyna Pracy

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

Dyrekcja Oddziału i Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy:

Warszawa 00-801
ul. Chmielna 73A
Tel.: (+48 22) 474 43 02, (+48 22) 474 43 03 (sekretariat)
Tel.: (+48 22) 474 48 64
Fax: (+48 22) 474 11 81

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Warszawie

Warszawa 02-002
ul. Nowogrodzka 62a
Tel. kom.: (+48) 723 191 935
Tel.: (+48 22) 474 44 39, (+48 22) 474 56 58 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 22) 474 57 64 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 16.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie

Lublin 20-022
ul. Okopowa 5
Tel.: (+48 81) 472 33 70, (+48 81) 472 33 72 (administracja ) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 81) 472 53 85 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 16.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie

Kraków 31-513
ul. Olszańska 5
Tel.: (+48 12) 393 33 70 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 12) 393 57 44 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

Katowice 40-873
ul. Zawiszy Czarnego 7A
Tel.: (+48 32) 209 72 41 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 32) 209 75 80, (+48 32) 209 83 49 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z/s w Sopocie

Sopot 81-704
ul. Dworcowa 3
Tel.: (+48 58) 721 91 66 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 58) 721 30 41 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu

Wrocław 50-503
ul. Paczkowska 26
Tel.: (+48 71) 717 54 10 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 71) 717 54 16 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Poznaniu

Poznań 60-717
ul. Kolejowa 22
Tel.: (+48 61) 633 53 97 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 61) 633 35 71 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00

Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie

Szczecin 70-215
ul. 3 Maja 25/27
Tel.: (+48 91) 471 56 73 (administracja) w godz. 7.00 – 15.00
Tel.: (+48 91) 471 57 79 (rejestracja przychodni) w godz. 7.00 – 15.00