PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa


KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy
REGON 000 126 801
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

Kontakt dla Pasażerów

Dla Państwa komfortu i sprawności obsługi prosimy o kierowanie wiadomości do spółki odpowiedzialnej za konkretny obszar działalności.

Do PKP Intercity S.A. w sprawach związanych z przewozami pasażerskimi i zakupem biletów (w kasach, u konduktorów, przez stronę www.intercity.pl) pod numerem infolinii 19 757 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Do PKP S.A. w kwestiach związanych z dworcami kolejowymi za pośrednictwem formularza lub adresu kontakt@pkp.pl

Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w tematach związanych z infrastrukturą kolejową, peronami, komunikatami megafonowymi i informacją pasażerską za pośrednictwem formularza

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z innym przewoźnikiem kolejowym operującym w Polsce ich spis wraz z kontaktami znajdą Państwo tutaj

-----------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PKP S.A. nie prowadzi usług przewozowych - świadczeniem usług przewozów pasażerskich dalekobieżnych oraz zagranicznych zajmuje się spółka PKP Intercity. Wszelkich informacji dotyczących połączeń realizowanych przez PKP Intercity udziela Infolinia PKP Intercity.

Spółka Polskie Koleje Państwowe zajmuje się:

  • realizacją procesów restrukturyzacji,
  • zagospodarowaniem zbędnego majątku,
  • zarządzaniem płynnością finansową spółek Grupy PKP,
  • koordynacją przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,
  • przygotowaniem projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy.


Kontakt do Biur PKP S.A.

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

fundacja

 

19757
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne