PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa


KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy
REGON 000 126 801
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

Kontakt dla pasażerów:


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że PKP S.A. nie prowadzi usług przewozowych - świadczeniem usług przewozów pasażerskich dalekobieżnych oraz zagranicznych zajmuje się Spółka PKP Intercity.

Wszelkich informacji dotyczących połączeń realizowanych przez PKP Intercity udziela Infolinia PKP Intercity tel.: 19 757
(opłata za minutę połączenia w sieci TP SA, TK Telekom Sp. z o.o. i Polkomtel Sp. z o.o. wynosi 1,29 zł brutto, a u pozostałych operatorów - wg ich cennika)

Kontakt z pozostałymi przewoźnikami znaleźć można tutaj.

________________________________________________________________________________________

Kancelaria ogólna:
Tel.: (+48 22) 47 49 419

Departament Marketingu
Marketing, promocja, CSR, eventy, projekty internetowe:
Tel.: (+48 22) 47 49 035

Departament Spraw Klienta Grupy PKP
Zarządzanie projektami pro-klienckimi w Grupie PKP, nadzór nad badaniami satysfakcji Klienta, obsługa kanałów Rzecznika Satysfakcji Klienta oraz Patroli Satysfakcji Klienta.
Podziel się z nami swoją opinią

Departament Komercjalizacji Nieruchomości
Najem i dzierżawa nieruchomości należących do PKP S.A., reklama na dworcach kolejowych i w serwisie www.rozklad-pkp.pl:
Tel.: (+48 22) 37 53 908

Departament Eksploatacji Nieruchomości
Zarządzanie, administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami niemieszkalnymi i mieszkalnymi należącymi do PKP S.A.:
Tel.: (+48 22) 47 49 144

Departament Geodezji i Współpracy z Samorządami
Kształtowania strategii, organizowanie, koordynowanie, monitorowanie nadzoru i realizacji procesu regulowania stanu prawnego oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi:
Tel.: (+48 22) 47 49 391

Departament Sprzedaży Nieruchomości
Organizacja, koordynacja i nadzór sprzedaży nieruchomości należących do PKP S.A.:
Tel.: (+48 22) 47 49 065

Departament Windykacji
Windykacja należności, koordynowanie postępowań upadłościowych i układowych, współpraca z komornikami, rozliczanie zajęć komorniczych:
Tel.: (+48 22) 47 43 081

Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Opracowywanie Polityki Personalnej i Polityki Szkoleniowo-Rozwojowej oraz narzędzi do ich realizacji, planowanie i organizacji szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrali Spółki, współpraca z ZUS i GUS:
Tel.: (+48 22) 47 49 225

Departament Ewidencji Nieruchomości
Zlecanie rozbiórek zbędnego majątku oraz sprzedaż złomu i innych materiałów rozbiórkowych, ustanawianie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu na nieruchomościach PKP S.A., obsługa umów najmu lokali mieszkalnych:
Tel.: (+48 22) 47 49 391

Departament Inwestycji
Planowanie i realizacja programu modernizacji dworców kolejowych oraz innych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej oraz prywatnych inwestorów (projekty deweloperskie):
Ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa
Tel.: (+48 22) 375 39 07


Oddziały PKP S.A.

Kolejowa Medycyna Pracy

Zagraniczne Przedstawicielstwa PKP S.A.

Rzecznik Prasowy Grupy PKP:

Katarzyna Mazurkiewicz
Tel.: (+48 22) 47 49 016
Fax: (+48 22) 47 49 102
e-mail: rzecznik@pkp.pl

Redakcja serwisu internetowego PKP S.A.:

e-mail: redakcja@pkp.pl

Archiwum PKP S.A.:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Departament Zakupów i Administracji
Zamiejscowy Wydział Zasobu Archiwalnego w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200  Sosnowiec
Tel.: (+48 32) 71 04 601 wew. 101
Fax. (+48 32) 71 04 604
e-mail: archiwum.sosnowiec@pkp.pl

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe
19757
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne