Kolej na Ciebie - Uratuj życie!

 KOLEJ NA CIEBIE - URATUJ ŻYCIE! – druga edycja

,,Kolej na Ciebie – uratuj życie!” to akcja promująca honorowe krwiodawstwo oraz dobre wzorce postaw społecznych, a także zwiększająca świadomość w zakresie ochrony zdrowia.

Spółki z Grupy PKP wspólnie z Fundacją Grupy PKP, Narodowym Centrum Krwi, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Spółką PKS Polonus i Kolejarską Służbą Krwi już po raz drugi promować będą honorowe krwiodawstwo. Akcja pod hasłem „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” kolejny raz zorganizowana zostanie na terenie największych dworców kolejowych w Polsce. Od czerwca do września krwiobusy pod szyldem akcji pojawią się w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Tarnowie, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy i Gdyni.

Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Zdrowia. Zbiórki krwi będą prowadzone w okresie od 28 czerwca do 19 września 2018 r.

 

Podsumowanie pierwszej edycji akcji ,,Kolej na Ciebie – uratuj życie!”

Pierwsza edycja akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” miała na celu nie tylko promowanie honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, ale również zwiększenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i promowanie dobrych wzorców postaw społecznych. Wydarzenia zorganizowano na dworcach: Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Szczecin Główny, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Bydgoszcz Główna, Opole Główne, Rzeszów Główny, Łódź Fabryczna i Gdynia Główna. Przed każdym z budynków pojawiły się specjalne krwiobusy, w których można było oddać krew. Przy odrębnych stanowiskach wolontariusze DKMS rejestrowali natomiast potencjalnych dawców szpiku.  Działaniom towarzyszyła specjalna akcja promocyjna. Przygotowane wcześniej spoty wyświetlane były w pociągach PKP Intercity i na monitorach przy kasach biletowych. Na dworcach można było znaleźć plakaty i ulotki informujące i zachęcające do udziału w wydarzeniu. W ramach akcji udało się zebrać niemal 69 litrów krwi. Zarejestrowało się również 95 potencjalnych dawców szpiku. Najwięcej chętnych do oddawania krwi i rejestracji jako dawca szpiku odnotowano we Wrocławiu. Organizatorami akcji były Fundacja Grupy PKP, spółki Grupy PKP, Fundacja DKMS, Narodowe Centrum Krwi, Centrum Poltransplant, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Spółka PKS Polonus i Kolejarska Służba Krwi. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Zdrowia.