Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie  –  Paweł Kośnik
Tel. kom.: (+48) 697 91 10 87
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych –  Sylwester Burcon
ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa

Tel.: (+48 22) 47 33 889
e-mail: sylwester.burcon@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Magdalena Chmielewska
ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa

Tel.: (+48 22) 47 33 250
e-mail.: magdalena.chmielewska@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Agnieszka Przybyłowska
ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa

Tel.: (+48 22) 47 33 216
e-mail: agnieszka.przybylowska@pkp.pl

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
Ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku –  Krzysztof Piekarski
Tel. kom.: (+48) 58 721 49 05
e-mail: krzysztof.piekarski@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych –  Czesław Doroszkiewicz
Tel. kom.: (+48) 601 05 97 50
e-mail: czeslaw.doroszkiewicz@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Dariusz Piórkowski
Tel. kom.: (+48 58) 721 49 94
e-mail: dariusz.piorkowski@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Jacek Neumann
Tel. kom.: (+48) 782 99 78 54
e-mail: jacek.neumann@pkp.pl

Województwo małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie –  Tomasz Sobota
Tel. kom.: (+48) 783 91 63 75
e-mail: tomasz.sobota@pkp.pl

Województwo małopolskie i podkarpackie:

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Tomasz Majkut
Tel.: (+48 12) 39 35 541
e-mail: tomasz.majkut@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Marzena Skubisz
Tel.: (+48 12) 39 35 539
e-mail: marzena.skubisz@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Wojciech Kowal
Tel.:(+48 12) 39 31 664
e-mail: wojciech.kowal@pkp.pl

Województwo lubelskie i świętokrzyskie:

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych –  Maria Siatka
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Tel.: (+48 81) 472 53 95
e-mail: maria.siatka@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Marta Deputat
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Tel.: (+48 81) 47 25 670
e-mail.: marta.deputat@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Weronika Oleszek
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
Tel.: (+48 81) 47 21 242
e-mail: weronika.oleszek@pkp.pl

Województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu –  Alina Stachowiak
Tel. kom.: (+48) 798 98 84 87
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl

Województwo lubuskie i wielkopolskie:

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Iwona Staśkiewicz
Tel.: (+48 61) 63 31 407
e-mail: iwona.staskiewicz@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Zenon Górecki
Tel.: (+48 61) 63 31 627
e-mail: zenon.gorecki@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Marian Kosicki
Tel.:(+48 61) 63 31 619
e-mail: marian.kosicki@pkp.pl

Województwo zachodniopomorskie:

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych –  Beata Smolarek
ul. Korzeniowskiego 2   70-211 Szczecin

Tel.: (+48 91) 47 15 840
e-mail: beata.smolarek@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Małgorzata Ćwiertnia
ul. Korzeniowskiego 2   70-211 Szczecin

Tel.: (+48 91) 47 15 328
e-mail: malgorzata.cwiertnia@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Bogusz Borkowski
ul. Korzeniowskiego 2   70-211 Szczecin

Tel.:(+48 91) 47 15 398
e-mail: bogusz.borkowski@pkp.pl

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu –  Tadeusz Szulc
Tel. kom.: (+48 71) 71 73 364
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Ewa Głowinkowska
Tel.: (+48 71) 71 75 626
e-mail: ewa.glowinkowska@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Agata Katkowska
Tel. ( +48 71) 71 75 627
e-mail: agata.katkowska@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Jerzy Misiewicz
Tel.: (+48 71) 71 75 458
e-mail: jerzy.misiewicz@pkp.pl

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
Ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach–  Małgorzata Mazurek
Tel. kom.: (+48) 601 21 76 64
e-mail: malgorzata.mazurek@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Stanisław Koczwara
Tel.: (+48 32) 71 05 421
e-mail: stanislaw.koczwara@pkp.pl

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Jacek Cebula
Tel.: (+48 32) 71 05 382
e-mail: jacek.cebula@pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Edward Bywalec
Tel.: (+48 32) 71 05 543
e-mail: edward.bywalec@pkp.pl

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie