Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.) Polskie Koleje Państwowe S.A. są operatorem obiektu infrastruktury usługowej, poprzez udostępnianie stacji pasażerskich. W myśl Ustawy stacja pasażerska jest to  „obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”.

Poniżej zostały opublikowane formalne dokumenty określające zasady, zakres i tryb udostępniania stacji pasażerskich, zarządzanych przez PKP S.A. :

Wnioski należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stacjepasazerskie@pkp.pl

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie