PKP S.A. prowadzi aktywną współpracę z „podmiotami kolejowymi” tj. spółkami Grupy PKP, spółkami powstałymi w wyniku restrukturyzacji i komercjalizacji  PKP S.A. świadczącymi usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym oraz ze spółkami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe, w tym poprzez :

  • wnoszenie mienia PKP S.A. aportem do spółek Grupy PKP 
  • oddawanie mienia PKP S.A. do odpłatnego korzystania w najem i dzierżawę podmiotom kolejowym

ustanawiania służebności przesyłu na gruntach PKP SA dla gestorów infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej.

 

W ramach PKP S.A. zadania z tym związane realizuje Biuro Obrotu Nieruchomościami  poprzez Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi  na szczeblu Centrali PKP S.A. i Wydziały Współpracy z Podmiotami Kolejowymi wykonujące te zadania w strukturach organizacyjnych właściwych terytorialnie Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami, w tym:

  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Warszawa (województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie),
  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Gdańsk (województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)
  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Kraków (województwo małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie)
  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Poznań (województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)
  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Wrocław (województwo dolnośląskie i opolskie)
  • Wydział Współpracy z Podmiotami Kolejowymi w OGN Katowice (województwo śląskie)

Zapraszamy do współpracy i bezpośredniego kontaktu.

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie