Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi nieruchomościami prosimy o kontakt z regionalnymi Oddziałami Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A., na terenie działania których znajduje się dana nieruchomość lub z Biurem Obrotu Nieruchomościami w Centrali PKP S.A. w Warszawie

Biuro Obrotu Nieruchomościami PKP S.A., Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: sekretariat.kno@pkp.plnieruchomosci@pkp.pljst@pkp.pl

Dyrektor Biura - Dariusz Zduńczuk
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl
Tel. +48 22 474 91 17

Naczelnik Wydziału Współpracy z Podmiotami Kolejowymi – Joanna Główka
e-mail: joanna.glowka@pkp.pl
Tel. +48 22 474 90 52

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału - Krzysztof Piekarski
e-mail: krzysztof.piekarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 05

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Andrzej Włodarski
e-mail: andrzej.wlodarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 00

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Maria Reinke
e-mail: maria.reinke@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 80

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Oddziału - Małgorzata Mazurek
e-mail: malgorzata.mazurek@pkp.pl
Tel. +48 32 710 63 40

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Jarosław Padlowski
e-mail: jaroslaw.padlowski@pkp.pl
Tel. +48 601 217 664

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Grażyna Kubicka
e-mail: ograzyna.kubicka@pkp.pl
Tel. kom. +48 (32) 710 62 28

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Izabela Klucznik
e-mail: izabela.klucznik@pkp.pl
Tel. +48 32 710 55 57

Województwo małopolskie,  lubelskie,  świętokrzyskie i podkarpackie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

p.o. Dyrektora Oddziału – Aleksandra Koniak
e-mail: aleksandra.koniak@pkp.pl
Tel. +48 12 393 13 13

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Elżbieta Baran
e-mail: elzbieta.baran@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 00

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Anna Sowa
e-mail: anna.sowa@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 15

Województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału - Alina Stachowiak
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl
Tel. +48 61 633 32 42                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Grażyna Nidzińska
e-mail: grazyna.nidzinska@pkp.pl
Tel. +48 601 260 836

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Mirosław Szczepaniak
e-mail: miroslaw.szczepaniak@pkp.pl 
Tel. +48 61 633 22 31

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału - Paweł Kośnik
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl
Tel. +48 22 474 61 35                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Anna Dąbrowska
e-mail: anna.dabrowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 55 75                                                                                                             

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Anna Trocewicz
e-mail: anna.trocewicz@pkp.pl 
Tel. +48 607 201 612

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału - Tadeusz Szulc
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl
Tel. +48 71 717 33 64                                                                                                              

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Kamila Wieczysta
e-mail: kamila.wieczysta@pkp.pl
Tel. +48 502 202 864

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Agnieszka Grobelna
e-mail: agnieszka.grobelna@pkp.pl 
Tel. +48 71 717 15 22

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie