Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi nieruchomościami prosimy o kontakt z regionalnymi Oddziałami Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A., na terenie działania których znajduje się dana nieruchomość lub z Biurem Obrotów Nieruchomościami w Centrali PKP S.A. w Warszawie

Biuro Obrotu Nieruchomościami PKP S.A., Centrala
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
e-mail: sekretariat.kio@pkp.pl, nieruchomosci@pkp.pl, jst@pkp.pl

Dyrektor Biura - Dariusz Zduńczuk
e-mail: sekretariat.kio@pkp.pl
Tel. +48 22 474 91 17

Z-ca Dyrektora Biura - Brygida Zalewska (najem, dzierżawa)
e-mail: wynajem@pkp.pl
Tel. +48 22 375 39 91

Z-ca Dyrektora Biura - Jacek Kałamarz (sprzedaż, samorządy)
e-mail: sekretariat.kio@pkp.pl
Tel. +48 22 474 90 38

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału - Krzysztof Piekarski
e-mail: krzysztof.piekarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 05

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Andrzej Włodarski
e-mail: andrzej.wlodarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 00

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Oskar Klimaszewski
e-mail: oskar.klimaszewski@pkp.pl
Tel. kom. +48 723 190 873

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Barbara Lange
e-mail: barbara.lange@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 51

Naczelnik Wydziału Handlowego - Andrzej Szuńko
e-mail: andrzej.szunko@pkp.pl
Tel. +48 58 721 48 05

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Maria Reinke
e-mail: maria.reinke@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 80

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Jerzy Kurek
e-mail: jerzy.kurek@pkp.pl
Tel. +48 721 49 80

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Oddziału - Małgorzata Mazurek
e-mail: malgorzata.mazurek@pkp.pl
Tel. +48 32 710 63 40

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Jarosław Padlowski
e-mail: jaroslaw.padlowski@pkp.pl
Tel. +48 601 217 664

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Grażyna Kubicka
e-mail: ograzyna.kubicka@pkp.pl
Tel. kom. +48 (32) 710 62 28

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Ewa Wiśniewska
e-mail: ewa.wisniewska@pkp.pl
Tel. +48 32 710 60 75

Naczelnik Wydziału Handlowego - Mariola Koenig
e-mail: mariola.koenig@pkp.pl
Tel. +48 32 710 52 33

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Izabela Klucznik
e-mail: izabela.klucznik@pkp.pl
Tel. +48 32 710 55 57

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Teresa Deska
e-mail: teresa.deska@pkp.pl
Tel. +48 32 710 52 80

Województwo małopolskie,  lubelskie,  świętokrzyskie i podkarpackie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Oddziału - Tomasz Sobota
e-mail: tomasz.sobota@pkp.pl
Tel. +48 12 393 13 13

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Elżbieta Baran
e-mail: elzbieta.baran@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 00

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Jakub Kubuszek
e-mail: jakub.kubuszek@pkp.pl
Tel. kom. +48 (12) 393 54 74

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Magdalena Piotrowska
e-mail: magdalena.piotrowska@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 46

Naczelnik Wydziału Handlowego - Tomasz Szorek
e-mail: tomasz.szorek@pkp.pl
Tel. +48 12 393 12 83

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Anna Sowa
e-mail: anna.sowa@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 15

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Paulina Ruła
e-mail: paulina.rula@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 36

Województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału - Alina Stachowiak
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl
Tel. +48 61 633 32 42                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Grażyna Nidzińska
e-mail: grazyna.nidzinska@pkp.pl
Tel. +48 601 260 836

Naczelnik Wydziału Sprzedaży w Poznaniu - Patrycja Kubicka
e-mail: patrycja.kubicka@pkp.pl
Tel. kom. +48 61 633 55 44

Naczelnik Wydziału Sprzedaży w Szczecinie - Monika Zielaskowska
e-mail: monika.zielaskowska@pkp.pl
Tel. kom. +48 91 471 17 92

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami w Poznaniu - Karol Binek
e-mail: karol.binek@pkp.pl
Tel. +48 61 633 11 32

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami w Szczecinie - Rafał Stępień
e-maila: rafal.stepien@pkp.pl
Tel. kom. +48 91 471 13 96

Naczelnik Wydziału Handlowego - Piotr Kryszak
e-mail: piotr.kryszak@pkp.pl
Tel. kom. +48 605 820 134

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Mirosław Szczepaniak
e-mail: miroslaw.szczepaniak@pkp.pl 
Tel. +48 61 633 22 31

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Izabela Firlej
e-mail: izabela.firlej@pkp.pl
Tel. +48 61 633 36 35

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału - Paweł Kośnik
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl
Tel. +48 22 474 61 35                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Anna Dąbrowska
e-mail: anna.dabrowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 55 75                                                                                                             

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Ewa Wójcik
e-mail: ewa.wojcik@pkp.pl
Tel. +48 22 474 52 54

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Anna Sokołowska
e-mail: anna.sokolowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 63 03

Naczelnik Wydziału Handlowego - Robert Markiewicz
e-mail: robert.markiewicz@pkp.pl
Tel. kom. +48 22 474 52 56

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Anna Trocewicz
e-mail: anna.trocewicz@pkp.pl 
Tel. +48 607 201 612

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Grażyna Romanowska
e-mail: grazyna.romanowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 52 06

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału - Tadeusz Szulc
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl
Tel. +48 71 717 33 64                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Kamila Wieczysta
e-mail: kamila.wieczysta@pkp.pl
Tel. +48 502 202 864

Naczelnik Wydziału Sprzedaży - Bartosz Mazur
e-mail: bartosz.mazur@pkp.pl
Tel. +48 71 717 14 56

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Monika Dłubak
e-mail: monika.dlubak@pkp.pl
Tel. +48 71 717 13 98

Naczelnik Wydziału Handlowego - Leszek Styś
e-mail: leszek.stys@pkp.pl
Tel. kom. +48 71 717 59 57

Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi - Agnieszka Grobelna
e-mail: agnieszka.grobelna@pkp.pl 
Tel. +48 71 717 15 22

Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego - Józef Muzyka
e-mail: jozef.muzyka@pkp.pl 
Tel. +48 71 717 59 65

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie