Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaż lub poszukują informacji na temat naszej oferty, prosimy o kontakt z regionalnymi Oddziałami Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A., na terenie działania których znajduje się dana nieruchomość lub z Departamentem Sprzedaży i Współpracy z Samorządami w Centrali PKP S.A. w Warszawie.

Departament Sprzedaży i Współpracy z Samorządami PKP S.A., Centrala
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

e-mail: knds@pkp.pl

e-mail: nieruchomosci@pkp.pl

e-mail: jst@pkp.pl

Dyrektor Departamentu - Wojciech Rokicki
tel.: (+48 22) 47 49 117

Z-ca Dyrektora Departamentu - Jacek Kałamarz
tel.: (+48 22) 47 49 038

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Regionalny - Anna Dąbrowska
tel.: (+48 22) 47 45 575
e-mail: anna.dabrowska@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Ewa Wójcik
tel.: (+48 22) 47 45 254
e-mail: ewa.wojcik@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Anna Sokołowska
tel.: (+48 22) 47 46 303
e-mail: anna.sokolowska@pkp.pl

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Regionalny - Andrzej Włodarski
tel.: (+48 58) 721 49 00
e-mail: andrzej.wlodarski@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Oskar Klimaszewski
tel. kom.: (+48) 723 190 873
e-mail: oskar.klimaszewski@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Barbara Lange
tel.: (+48 58) 72 14 951
e-mail: barbara.lange@pkp.pl

Województwo wielkopolskie i lubuskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Regionalny - Patrycja Kubicka
tel.: (+48 61) 63 35 544
e-mail: patrycja.kubicka@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Piotr Kryszak
tel. kom.: (+48) 605 820 134
e-mail: piotr.kryszak@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Karol Binek
tel.: (+48 61) 63 31 132
e-mail: karol.binek@pkp.pl

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Regionalny - Tadeusz Szulc
tel. kom.: (+48 71) 71 73 364
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Leszek Styś
tel.: (+48 71) 71 75 957
e-mail: leszek.stys@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Monika Dłubak
tel.: (+48 71) 71 71 207
e-mail: monika.dlubak@pkp.pl

Województwo zachodniopomorskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Regionalny - Patrycja Kubicka
tel.: (+48 61) 63 35 544
e-mail: patrycja.kubicka@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Monika Zielaskowska
Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin         
tel.: (+48 91) 47 15 419
e-mail: monika.zielaskowska@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Rafał Stępień ; Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin         
tel.: (+48 91) 47 11 396
e-mail: rafal.stepien@pkp.pl

Województwo małopolskie i podkarpackie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Regionalny - Joanna Główka
tel.: (+48 12) 39 31 313
e-mail: joanna.glowka@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Jakub Kubuszek
tel.: (+48 12) 39 35 474
e-mail: jakub.kubuszek@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Elżbieta Baran
tel.: (+48 12) 39 31 313
e-mail: elzbieta.baran@pkp.pl

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Regionalny - Jolanta Michalska
tel.: (+48 32) 710 55 60
e-mail: jolanta.michalska@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Joanna Gorczyca
tel.: (+48 32) 71 06 228
e-mail: joanna.gorczyca@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Ewa Wiśniewska
tel.: (+48 32) 71 06 075
e-mail: ewa.wisniewska@pkp.pl

Województwo lubelskie i świętokrzyskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Regionalny - Joanna Główka
tel.: (+48 12) 39 31 313
e-mail: joanna.glowka@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości - Hanna Gorgol
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
tel.: (+48 81) 47 21 125
e-mail: hanna.gorgol@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Anna Leszczyńska
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
tel.: (+48 81) 47 21 113
e-mail: anna.leszczynska@pkp.pl

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie