Sprzedaż - Chojnice-działki 579 i 566/13

Informacje podstawowe:
Adres:Kolejowa, Chojnice 89-600
Gmina:Chojnice M.
Powiat:chojnicki
Cena: zł (orientacyjna)
Tryb sprzedaży:przetarg ustny nieograniczony
Kontakt:Tomasz Strukiel
+58 721 49 58 / +786 857 289
tomasz.strukiel@pkp.pl
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk


Informacje dodatkowe:
Powierzchnia gruntu: m2
Powierzchnia budynków/lokali: nie dotyczy
Status przetargu: w przygotowaniu
Opis nieruchomości

 Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie miasta Chojnice przy ul. Kolejowej, dojazd do nieruchomości stanowi droga o nawierzchni betonowej.

Przedmiotowe działki położone są we wschodniej części miasta, w rejonie czynnej linii kolejowej, w sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu usługowo – produkcyjnym oraz terenów użytkowanych rolniczo. Stanowią teren płaski, zagospodarowany w części południowo - zachodniej na potrzeby składowania materiałów i wyrobów budowlanych i surowców sypkich oraz  w części północno – wschodniej na potrzeby hodowli owiec. Nieruchomości są w większej powierzchni  ogrodzone. W południowo – zachodniej części znajdują się pozostałości po nieistniejącym wiadukcie (przyczółki wiaduktu). Przez teren działki nr 579 przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN-15kV. W środkowej części dodatkowo usytuowana jest podziemna linia gazowa DN 250 oraz podziemny kabel telekomunikacyjny.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu zapisano w KW do dnia 27.10.2099r.

 

Informacje planistyczne

MPZP (Uchwała nr XVII/174/16 z 28.01.2016r.) - 31 PU

Możliwości zagospodarowania

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Opis szczegółowy (status prawny)

działka nr 579 obręb Chojnice, decyzja uwłaszczeniowa nr WG.II/MNo/7720-20/09, KW SL1C/00045357/8; działka nr 566/13 obręb Chojnice, decyzja uwłaszczeniowa nr WG.II/MJ/7720-89/08 z dnia 22.12.2009r, KW SL1C/00043676/6

Informacje o służebnościach

nie występują

Data dodania

2017-04-06 13:52:18

Dodatkowe grafiki lub zdjęcia dotyczące powyższej nieruchomości


« Powrót do wyników wyszukiwania Generuj plik PDF z ofertą