Sprzedaż - Przeździęk Wielki- nieruchomość zabudowana

Informacje podstawowe:
Adres: Przeździęk Wielki 12-160
Gmina:Wielbark
Powiat:szczycieński
Cena:
Tryb sprzedaży:przetarg ustny nieograniczony
Kontakt:Marta Kalbarczyk
58-721-49-52
marta.kalbarczyk@pkp.pl
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk


Informacje dodatkowe:
Powierzchnia gruntu: m2
Powierzchnia budynków/lokali: m2
Status przetargu:
Liczba budynków/lokali: 3
Opis nieruchomości

Nieruchomości będące przedmiotem zbycia znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie szczycieńskim, gminie Wielbark, na kolonii wsi Przeździęk Wielki, przy nieczynnej linii kolejowej Nidzica Wielbark. Jest to niewielka wieś położona 8km od Wielbarka. We wsi znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Okoliczne tereny zagospodarowane są na cele rolne i leśne. Przedmiotowe działki położone są około 1,3 km od wsi. Dojazd do nieruchomości prowadzi z drogi wojewódzkiej, a następnie odcinkiem długości 0,5 km lokalną drogą o nawierzchni kamiennej.

 

Działka nr 151/2 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową. Ma wąski wydłużony kształt, ukształtowanie terenu jest płaskie. W środkowej części działki znajduje się wąski pas utwardzony nawierzchnią z kamienia polnego, częściowo zarośnięty trawą. Występujące na działce utwardzenie nie ma wpływu na wartość rynkową gruntu. We wschodniej części działki, przy granicy, znajduje się betonowy słup sieci elektroenergetyczny. PKP S.A. nie posiada wiedzy na temat właściciela sieci elektroenergetycznej.


Działka nr 151/3 jest działką niezabudowaną. Znajduje się pomiędzy linią kolejową a drogą wewnętrzną prowadzącą do nieruchomości, po stronie wschodniej od sąsiednich zabudowań. Kształt działki jest zbliżony do prostokąta, a ukształtowanie terenu jest płaskie.


Działka nr 151/4 jest zabudowana trzema budynkami o funkcji „pozostałe budynki niemieszkalne”.

Poza siecią elektroenergetyczną pobliski teren nie jest uzbrojony.

Nabywcy przysługiwało będzie prawo użytkowania wieczystego działek 151/3 i 151/4 oraz udział 1/3 w prawie uzytkowania wieczystego działki 151/2.

 

Informacje planistyczne

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielbark- tereny kolejowe

Możliwości zagospodarowania

brak danych

Opis szczegółowy (status prawny)

dz. nr 151/3,dz. nr 151/4, udz. 1/3 w dz. 151/2, obręb Przeździęk Wielki; KW OL1S/00050732/1

Informacje o służebnościach

brak

Data dodania

2013-12-17 12:14:11

Dodatkowe grafiki lub zdjęcia dotyczące powyższej nieruchomości


« Powrót do wyników wyszukiwania Generuj plik PDF z ofertą