Sprzedaż - Przeździęk Wielki działka niezabudowana

Informacje podstawowe:
Adres: Przeździęk Wielki 12-160
Gmina:Wielbark
Powiat:szczycieński
Cena:
Tryb sprzedaży:przetarg ustny nieograniczony
Kontakt:Marta Kalbarczyk
58-721-49-52
marta.kalbarczyk@pkp.pl
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk


Informacje dodatkowe:
Powierzchnia gruntu: m2
Powierzchnia budynków/lokali: nie dotyczy
Status przetargu:
Opis nieruchomości

Nieruchomości będące przedmiotem  zbycia znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie szczycieńskim, gminie Wielbark, na kolonii wsi Przeździęk Wielki, przy nieczynnej linii kolejowej Nidzica Wielbark. Jest to niewielka wieś położona 8km od Wielbarka. We wsi znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Okoliczne tereny zagospodarowane są na cele rolne i leśne. Przedmiotowe działki położone są około 1,3 km od wsi. Dojazd do nieruchomości prowadzi z drogi wojewódzkiej, a następnie odcinkiem długości 0,5 km lokalną drogą o nawierzchni kamiennej.

Działka nr 151/2 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową. Ma wąski wydłużony kształt, ukształtowanie terenu jest płaskie.W środkowej części działki znajduje się wąski pas utwardzony nawierzchnią z kamienia polnego, częściowo zarośnięty trawą. Występujące na działce utwardzenie nie ma wpływu na wartość rynkową gruntu. We wschodniej części działki, przy granicy, znajduje się betonowy słup sieci elektroenergetyczny. PKP S.A. nie posiada wiedzy na temat właściciela sieci elektroenergetycznej.

 

Działka nr 151/5 jest niezabudowana. Znajduje się pomiędzy linią kolejową, a drogą wewnętrzną, po wschodniej stronie od sąsiednich zabudowań. Kształt działki jest zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie. Na działce znajdują się fundamenty- pozostałość po zburzonym budynku stacji kolejowej.


Poza siecią elektroenergetyczną pobliski teren nie jest uzbrojony.

Nabywcy przysługiwać będzie prawo użytkowania wieczystego działki 151/5 oraz udział 1/3 w prawie uzytkowania wieczystego działki 151/2- w drodze dojazdowej.

 

Informacje planistyczne

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielbark- tereny kolejowe

Możliwości zagospodarowania

brak danych

Opis szczegółowy (status prawny)

dz. nr 151/5+ udz. 1/3 w dz. 151/2, obręb Przeździęk Wielki; KW OL1S/00050732/1

Informacje o służebnościach

Podczas sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 151/5 w celu dostępu do infrastruktury kolejowej oraz dostępu do peronów dla podróżnych.

Data dodania

2013-12-17 12:14:11

Dodatkowe grafiki lub zdjęcia dotyczące powyższej nieruchomości


« Powrót do wyników wyszukiwania Generuj plik PDF z ofertą