Sprzedaż - Nieruchomość położona przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu

Informacje podstawowe:
Adres:Małachowskiego, Wrocław 50-084
Gmina:Wrocław Miasto
Powiat:Wrocław Miasto
Cena:
Tryb sprzedaży:przetarg ustny nieograniczony
Kontakt:Małgorzata Klinger
(71) 717 13 33 lub (+48) 601 261 537
malgorzta.klinger@pkp.pl
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu


Informacje dodatkowe:
Powierzchnia gruntu: m2
Powierzchnia budynków/lokali: m2
Status przetargu:
Liczba budynków/lokali: 2
Opis nieruchomości

Nieruchomość położona  w centralnym obrębie Wrocławia - Południu, w sąsiedztwie  przedwojennej zabudowy mieszkaniowej  z usługami w parterze, w niedalekiej odległości od dworca kolejowego Wrocław Główny oraz nowozrealizowanej  zabudowy hotelowo - biurowej  Silver Tower Center. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami biuro - administracyjnymi. Działka posiada kształt nieregularny, jednakże dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Na terenie nieruchomości znajduje się bilbord reklamowy objęty umową najmu.

 

Informacje planistyczne

MPZP-C2.3KK oraz 9KZ 2/2

Możliwości zagospodarowania

tereny infrastruktury technicznej dworca, peronów, obsługi towarowej i pasażerskiej oraz ulice zbiorcze

Opis szczegółowy (status prawny)

dz. 4/30, AM13,o powierzchni 0,1502 ha Obręb 0022, Południe KW WR1K/00192728/1

Informacje o służebnościach

umowa najmu, służebność dla sieci PKP Utrzymanie Sp. o.o. i PKP Energetyka S.A., wpis budynku i terenu do Rejestru Zabytków nr 538/A/05 oraz A/2369/446/Wm, prawo pierwokupu na rzecz Gminy przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków nr 248 WM, wpis do rejestru zabytków nr A/5519/1-2, sieć szkieletowa

Data dodania

2015-01-22 11:18:40

Dodatkowe grafiki lub zdjęcia dotyczące powyższej nieruchomości


« Powrót do wyników wyszukiwania Generuj plik PDF z ofertą