Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
Ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału –  Krzysztof Piekarski
Tel. kom.: (+48) 601 058 512
e-mail: Krzysztof.Piekarski@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Bartłomiej Sroka
Tel.: (+48) 609 442 328
e-mail: bartlomiej.sroka@pkp.pl

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
Ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Oddziału –  Małgorzata Mazurek
Tel. kom.: (+48 32) 710 55 57
e-mail: Malgorzata.Mazurek@pkp.pl

Województwo małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Oddziału  –  Aleksandra Koniak
Tel. kom.: (+48 ) 601 239 367
e-mail: aleksandra.koniak@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Arkadiusz Łężniak
Tel.: (+48 12) 393 18 34
e-mail: arkadiusz.lezniak@pkp.pl

Województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału  –  Alina Stachowiak
Tel. kom.: (+48 61) 633 32 42
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Szymon Olszak
Tel.: (+48 61) 633 16 58
e-mail: szymon.olszak@pkp.pl

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału   –  Paweł Kośnik
Tel. kom.: (+48 22) 474 61 35
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego –  Łukasz Beń
Tel.: (+48 22) 474 52 29
e-mail: lukasz.ben@pkp.pl

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału –  Tadeusz Szulc
Tel. kom.: (+48 71) 717 33 64
e-mail: Tadeusz.Szulc@pkp.pl

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Anna Soroczyńska
Tel.: (+48 71) 717 15 28
e-mail: anna.soroczynska@pkp.pl

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie