Jeżeli są Państwo zainteresowani dzierżawą/ najmem nieruchomości PKP prosimy o kontakt z regionalnymi Oddziałami Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A., na terenie działania których znajduje się dana nieruchomość lub z Biurem Obrotów Nieruchomościami w Centrali PKP S.A. w Warszawie

Biuro Obrotu Nieruchomościami PKP S.A., Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl, wynajem@pkp.pl, reklama@pkp.pl

Dyrektor Biura - Dariusz Zduńczuk
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl
Tel. +48 22 474 91 17

Z-ca Dyrektora Biura - Brygida Zalewska (najem, dzierżawa)
e-mail: wynajem@pkp.pl
Tel. +48 22 474 93 53

Z-ca Dyrektora Biura - Jacek Kałamarz (sprzedaż, samorządy)
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl
Tel. +48 22 474 90 38

Osoba koordynująca komercjalizacje na wszystkich dworcach premium tj. Bydgoszcz, Gdynia Główna, Gliwice,  Katowice, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Poznań Główny:

Naczelnik Wydziału Współpracy z Partnerami Strategicznymi
Joanna Czerwińska
e-mail: joanna.czerwinska@pkp.pl 
Tel.: 783 917 507

Dworzec Warszawa Centralna
Katarzyna Roszkowska
e-mail: katarzyna.roszkowska@pkp.pl
Tel. kom.: +48 502 203 982

Dworzec Wrocław Główny, Gdynia Główna, Warszawa Wschodnia
Piotr Nowak
e-mail: piotr.nowak@pkp.pl
Tel.: 691 601 521 

Dworzec Katowice Główne, Kraków Główny, Wrocław Główny
Ewa Radziszewska
e-mail: ewa.radziszewska@pkp.pl
Tel.:  783 828 182

Dworce Bydgoszcz Główna, Gliwice Główne, Poznań Główny, Warszawa Zachodnia
Izabela Błażejczyk
e-mail: izabela.blazejczyk@pkp.pl
Tel. kom.: +48 512 146 096

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału - Krzysztof Piekarski
e-mail: krzysztof.piekarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 05

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Andrzej Włodarski
e-mail: andrzej.wlodarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 00

Naczelnik Wydziału Najmu - Lucyna Borgula
e-mail: lucyna.borgula@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 49

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach
ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Dyrektor Oddziału - Małgorzata Mazurek
e-mail: malgorzata.mazurek@pkp.pl
Tel. +48 32 710 63 40

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Jarosław Padlowski
e-mail: jaroslaw.padlowski@pkp.pl
Tel. kom. +48 601 217 664

Naczelnik Wydziału Najmu - Joanna Albrycht
e-mail: joanna.albrycht@pkp.pl
Tel. +48 32 710 56 52

Województwo małopolskie,  lubelskie,  świętokrzyskie i podkarpackie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Dyrektor Oddziału - Tomasz Sobota
e-mail: tomasz.sobota@pkp.pl
Tel. +48 12 393 13 13

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Elżbieta Baran
e-mail: elzbieta.baran@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 00

Naczelnik Wydziału Najmu - Violetta Szumilak
e-mail: violetta.szumilak@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 79

Województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału - Alina Stachowiak
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl
Tel. +48 61 633 32 42                                                                                         

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Grażyna Nidzińska
e-mail: grazyna.nidzinska@pkp.pl
Tel. kom. +48 601 260 836

Naczelnik Wydziału Najmu - Katarzyna Łoś
e-mail: katarzyna.los@pkp.pl
Tel. kom. +48 695 205 361

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału - Paweł Kośnik
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl
Tel. +48 22 474 61 35                                                                                 

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Anna Dąbrowska
e-mail: anna.dabrowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 55 75                                                                                                

Naczelnik Wydziału Najmu - Justyna Łoniewska
e-mail: justyna.loniewska@pkp.pl
Tel. 515 059 975

Województwo dolnośląskie i opolskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału - Tadeusz Szulc
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl
Tel. +48 71 717 33 64                                                                                                    

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Kamila Wieczysta
e-mail: kamila.wieczysta@pkp.pl
Tel. kom. +48 502 202 864

Naczelnik Wydziału Najmu - Elżbieta Raś
e-mail: elzbieta.ras@pkp.pl
Tel. +48 71 717 51 95


  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie