Dariusz Kutera
Starszy Dyżurny Ruchu, PKP LHS.
W PKP pracuje od 1982 roku.

Danuta Semrau
Odprawiacz Pociągów, PKP Cargo.
W PKP pracuje od 1985 roku.

Michał Jastrząbek
Kierownik Pociągu w PKP Intercity.
W PKP pracuje od 2014 roku.

Alicja Sas,
Kierownik Pociągu, PKP Intercity.
W PKP pracuje od 1980 roku.

Jakub Kozioł
Architekt Systemów, PKP Informatyka.
W PKP pracuje od 2015 roku.

Magdalena Rosiak-Żmijewska
Główny Specjalista ds. Planowania i Zarządzania Środkami z Funduszy Europejskich,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W PKP pracuje od 2007 roku.

Marek Kołodziejski,
Pełnomocnik ds Bezpieczeństwa, PKP Utrzymanie.
W PKP pracuje od 1987 roku.

Piotr Deptuła,
Starszy Specjalista w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, PKP S.A.
W PKP pracuje od 2013 roku.

Mariusz Wiśniewski
Inspektor Wydziału ds. Operacyjno-Prewencyjnych i Bezpieczeństwa, Straż Ochrony Kolei,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W PKP pracuje od 2014 roku.

Artur Tomasik
Brygadzista, PKP Cargo.
W PKP pracuje od 1986 roku.

Małgorzata Król
Naczelnik Działu Logistyki Przewozów, PKP Cargo.
W PKP pracuje od 1980 roku.

Jan Gaida
Inspektor ds. Ochrony Środowiska, PKP CARGO.
W PKP pracuje od 1975 roku.

Weronika Oleszek
Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych, PKP S.A.
W PKP pracuje od 2014 roku.

Włodzimierz Chartliński
Główny Specjalista w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, CS Natura Tour.
W PKP pracuje od 1974 roku.

Janina Chmielowska
Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego, Analiz i Rozwoju, PKP Budownictwo.
W PKP pracuje od 1983 roku.

Andrzej Brzeźny
Naczelnik Sekcji Napraw Taboru, PKP Intercity.
W PKP pracuje od 2007 roku.

Bogumiła Trojanowska
Główny Specjalista w Wydziale Technicznym, PKP S.A.
W PKP pracuje od 1982 roku.

Jerzy Grzybek
Dyspozytor ds. Trakcji Moderator EKL, PKP Cargo.
W PKP pracuje od 1975 roku.

Andrzej Tomczyk
Zawiadowca ds. Inżynierii Ruchu,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W PKP pracuje od 1987 roku.

Artur Konieczny
Starszy Maszynista, PKP LHS.
W PKP pracuje od 2002 roku.

Tomasz Pawłowski
Specjalista ds. Konstrukcji Rozkładu Jazdy, PKP SKM w Trójmieście.
W PKP pracuje od 2010 roku.

 

Piotr Ostrowski
Toromistrz, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W PKP pracuje od 2014 roku.

 

Mariusz Bielica
Komisarz Odbiorczy, PKP Intercity.
W PKP pracuje od 1975 roku.

Do zdjęcia grupowego zaprosiliśmy szersze grono pracowników. Stoją od lewej: Marek Srokol, Janina Chmielowska, Danuta Semrau, Anna Kotusz, Andrzej Tomczyk, Jan Gaida, Piotr Kubiak, Dariusz Kutera, Weronika Oleszek, Piotr Ostrowski, Artur Konieczny, Magdalena Rosiak-Żmijewska, Grzegorz Szydłowski, Adrian Umofner, Mariusz Bielica, Marcin Hajdasz, Włodzimierz Chartliński, Marek Kołodziejski, Anna Mol, Piotr Deptuła, Jakub Kozioł, Artur Tomasik, Alicja Sas, Marek Majak, Małgorzata Król.