PIOTR DEPTUŁA

Starszy Specjalista w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, PKP S.A. W PKP pracuje od 2013 roku.
Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
PRACA

Od zawsze chciałem służyć społeczeństwu, w związku z czym ukończyłem Szkołę Główną Służby Pożarniczej na kierunku Bezpieczeństwa Cywilnego. Życie zawodowe szczęśliwie udało mi się połączyć ze zdobytym wykształceniem. W PKP S.A. pracuję od początku 2013 r., kiedy zostałem zatrudniony w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych (CBDK) na stanowisku Specjalisty. Obecnie jestem Starszym Specjalistą i pełnię funkcję Starszego Zmiany - odpowiadam za prawidłowe funkcjonowanie CBDK podczas pełnionej przeze mnie zmiany.

Wraz z moimi współpracownikami dbamy w głównej mierze o bezpieczeństwo na dworcach kolejowych. CBDK zajmuje się przede wszystkim bezpośrednim monitorowaniem obszarów kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego poprzez systemy monitoringu wizyjnego. Istotnym elementem zadań Centrum jest także współpraca z podmiotami kolejowymi oraz pozakolejowymi w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Ponadto koordynujemy działania pracowników ochrony osób i mienia na dworcach.

Do moich obowiązków należy nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Centrum oraz koordynacja pracy wszystkich pracowników PKP S.A. w CBDK, odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa na dworcach kolejowych podczas większych wydarzeń. Do naszych zadań należy w szczególności informowanie właściwych służb, instytucji i osób o zdarzeniach na dworcach, a także bieżąca współpraca i wymiana informacji z funkcjonariuszami SOK oraz pracownikami PKP S.A. Istotnym elementem naszej pracy jest także zapewnienie bezpieczeństwa  na terenie dworców podczas imprez masowych, np. podczas meczów piłki nożnej. Znaczna część pracowników PKP S.A ma styczność z Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych poprzez prowadzony rejestr zdarzeń na dworcach kolejowych oraz terenach bezpośrednio przyległych z nimi, który jest sporządzany i wysyłany codziennie przez CBDK.

PASJA


Jestem typem społecznika, który ma smykałkę organizacyjną i zawziętość do realizacji zamierzonych celów. Swój czas dzielę pomiędzy rodzinę, przyjaciół, pracę oraz udzielanie się w organizacjach non-profit, działających lokalnie w miejscu mojego zamieszkania. Jestem członkiem dwóch Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z OSP w Trzciance jestem związany ponad 10 lat, natomiast przygodę z OSP w Brańszczyku rozpocząłem w 2016 roku.

Miałem przyjemność reprezentować OSP podczas licznych zwodów strażackich, różnego rodzaju uroczystości i - przede wszystkim - akcji ratowniczych. Spośród wszystkich wyjazdów najbardziej w pamięci utkwił mi pierwszy pożar, do którego wyjechałem w środku nocy wraz z druhami OSP w Trzciance. Pamiętam, że był to także pierwszy wyjazd obecnie zasłużonego już dla naszej Jednostki wozu strażackiego STAR 266. W drodze na miejsce zdarzenia nikt nie powiedział choćby słowa, dowiedzieliśmy się wówczas z radiostacji, że pożar dotyczy domu jednorodzinnego w pobliskiej miejscowości i że poważnie ucierpiał jeden z domowników, który usiłował wynieść z budynku kanistry z benzyną. Po przyjeździe na miejsce Kierujący Działaniami Ratowniczymi wyznaczył nas właśnie do pomocy przy zabezpieczeniu pojemników z benzyną. Po wykonaniu zadania dołączyliśmy do gaszenia budynku i dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że jest już jasno i że z pewnością nie zmrużę już oka. W drodze powrotnej słychać było jedynie pracę silnika naszego STARA, ale wyrazy twarzy towarzyszących mi druhów zdradzały poczucie dobrze spełnionego obowiązku. To podczas drogi powrotnej z tej akcji ratowniczej zdałem sobie sprawę z tego, że pomimo nieprzespanej nocy i ogromnego zmęczenia jestem pewny, co chcę robić w przyszłości. Wówczas postanowiłem, że dam z siebie tyle, ile tylko mogę, aby inni mogli czuć się bezpiecznie.

W lutym 2017 roku założyłem Stowarzyszenie BOCIAN KRiS, które działa na rzecz rozwoju kultury, rekreacji i sportu w Gminie Brańszczyk. Zrealizowaliśmy takie projekty, jak Gminna Liga Piłkarska pod nazwą „Liga Bociana” oraz Gminny Turniej FIFA17 na platformie PlayStation4, w których łącznie udział wzięło kilkaset osób. Niebawem planujemy kolejne inicjatywy, w które zaangażowane będą również Jednostki OSP Brańszczyk i OSP Trzcianka.

Możliwość realizowania się na wielu frontach sprawia, że jestem szczęśliwym człowiekiem i że mogę tym szczęściem zarażać innych. Choć niejednokrotnie pod moimi nogami lądowały kłody, nie poddawałem się i szedłem przed siebie wytyczonym szlakiem - szeroko rozumianego bezpieczeństwa - podróżnych, sąsiadów, przyjaciół i rodziny.