WŁODZIMIERZ CHARTLIŃSKI

Główny Specjalista w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, CS Natura Tour. W PKP pracuje od 1974 roku.
Od ponad 30 lat śpiewa w męskim chórze Harfa.
 
PRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, że związałem się z koleją, zdecydował przypadek. Namówiła mnie do tego ciocia, która pracowała w dawnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach. Za jej namową złożyłem dokumenty do Policealnego Studium Zawodowego Ministerstwa Komunikacji w Warszawie na Wydział Trakcja Elektryczna. Szkołę ukończyłem w 1974 roku z dyplomem Technik elektryk. We wrześniu tego samego roku zostałem przyjęty do Lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska, gdzie pracowałem na stanowiskach Rzemieślnika i Rzemieślnika specjalisty.

Po kilku latach trafiłem do biura Oddziału Napraw Taboru, gdzie zajmowałem się zaopatrzeniem jednostki w części zamienne i inne materiały. Z chwilą powołania komórki zaopatrzenia zostałem jej kierownikiem i byłem nim aż do momentu powstania Zakładów Taboru. Zostałem wówczas przeniesiony do zakładu Warszawa Odolany, gdzie pełniłem funkcję Koordynatora ds. części zamiennych. Być może pracowałbym w tej jednostce nadal, gdyby nie informacja o możliwości zmiany pracy, jaką uzyskałem od koleżanki pracującej w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa. Dowiedziałem się wówczas, że jest tam tworzony Wydział Administracyjny.

Złożyłem podanie i zostałem przeniesiony w 1999 roku do pracy w Centrum. Zajmowałem się gospodarką materiałową oraz zaopatrzeniem. Z chwilą przejścia mojego zwierzchnika na emeryturę zostałem Naczelnikiem wydziału. Później, już jako Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontynuowałem pracę w powstałej w 2001 roku Spółce „CS Szkolenie i Doradztwo”.

Od 2016 roku jestem zatrudniony w Spółce „CS Natura Tour”. Na stanowisku Głównego Specjalisty zajmuję się prowadzeniem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków oraz obiektów inżynierii lądowej. Dbam również o terminowość wykonania przeglądów technicznych w oparciu o prawo budowlane i odpowiadam za gospodarką materiałową.

Odznaczenia:

  • Srebrna Odznaka „Przodujący Kolejarz”
  • Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Transportu RP”
  • Honorowa Odznaka Związkowa Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych
PASJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moją pasją jest śpiew, który od samego początku idzie w parze z pracą zawodową. Wszystko zaczęło się w 1975 roku w Ośrodku Kultury w Ursusie. Przez kilka lat śpiewałem w Domu Kultury na Mokotowie przy ul. Łowickiej. Po przeprowadzeniu się z Ursusa na Ursynów pod koniec roku 1980 zostałem członkiem chóru parafialnego przy Al. KEN. Śpiewałem w nim przez 5 lat.

Niezawodowym śpiewem chóralnym zainteresowałem się w 1985 r., kiedy zgłosiłem się do Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „HARFA”. Po okresie próbnym, po zdaniu egzaminu w kwartetach, zostałem przyjęty do zespołu i jestem w nim do dziś. Od roku 2006 do 2010 byłem Członkiem Zarządu, a od 2010 roku jestem Prezesem Towarzystwa Śpiewaczego „HARFA” w Warszawie. Mam za sobą prawie 43-letni okres pracy społecznej i jestem z tego niezmiernie dumny.

Odznaczenia:

  • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Mazowiecki za zasługi w pracy społecznej
  • Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarząd Główny za działalność społeczną i zasługi dla Związku