PKP Intercity podpisało kontrakt na modernizację 20 lokomotyw spalinowych

25 września br., drugiego dnia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, PKP Intercity podpisało umowę z Newag S.A. na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42. Nowosądecka spółka za wykonanie zlecenia otrzyma ponad 76 mln zł. Część środków na realizację inwestycji, przewoźnik pozyska z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja zwiększy moc lokomotyw do 800 - 1000 kW, a maksymalną prędkość do co najmniej 90 km/h. W połowie remontowanych pojazdów, oprócz wymiany silnika spalinowego na nowy, będą zainstalowane urządzenia umożliwiające zasilenie składów pociągów w energię elektryczną.W wyniku prac modernizacyjnych lokomotywy będą emitowały mniej hałasu oraz spalin. Odnowiony tabor będzie posiadał deklaracje zgodności z obowiązującymi normami środowiskowymi, bezpieczeństwa i interoperacyjności (zgodność z unijnymi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności TSI) oraz dyrektywą 2004/26 określającą wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silniki spalinowe pojazdów kolejowych. 


Realizujemy szereg inwestycji, które obejmują zakup nowego oraz modernizację już posiadanego taboru. W perspektywie 2015 roku zamierzamy eksploatować już w ponad 70% taboru nowego i zmodernizowanego. Podpisana dziś umowa wpłynie na rozszerzenie oferty oraz podniesie jakości świadczonych przez nas usług – mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity S.A.


Zmodernizowane lokomotywy będą sezonowo prowadzić składy do miejscowości wypoczynkowych, np. w relacjach Gdynia - Hel, Kłodzko - Kudowa Zdrój, Olsztyn - Braniewo, gdzie dziś nie ma zelektryfikowanych linii. Przeznaczone są też do prac manewrowych przy pociągach PKP Intercity na stacjach węzłowych Warszawa Grochów, Wrocław Główny, Kraków Prokocim, Gdynia Grabówek, Olsztyn i Szczecin.

Jest to pierwsza umowa z PKP Intercity na modernizację lokomotyw spalinowych serii 6D.  Dotychczasowi klienci, a zmodernizowaliśmy już 139 sztuk lokomotyw tej serii, bardzo chwalą sobie nasze rozwiązania, ceniąc wysoką dostępność, niezawodność i niskie koszty eksploatacji – mówi Zbigniew Konieczek, prezes NEWAG S.A. - Jestem przekonany, że po zamknięciu kontraktu, PKP Intercity wystawi nam najlepsze referencje - dodaje.


Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy.PK P Intercity przeznaczyło na sfinansowanie tego zamówienia 76 mln zł brutto. Część środków potrzebnych na realizację inwestycji przewoźnik pozyska z funduszy unijnych – w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.


***
PKP Intercity realizuje projekty taborowe na kwotę ponad 5,5 mld zł. W realizacji inwestycji taborowych przewoźnik wykorzystuje środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

NEWAG S.A.

Jest jedną z największych polskich grup kapitałowych zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem. Spółka działa w segmentach: produkcji, modernizacji i napraw pojazdów pasażerskich, modernizacji i napraw lokomotyw spalinowych oraz modernizacji i napraw wagonów osobowych. Produkcją, modernizacją i naprawami lokomotyw elektrycznych zajmuje się zależna od nas spółka NEWAG. Gliwice.


NEWAG S.A. posiada wszystkie wymagane certyfikaty i świadectwa konieczne do produkcji, wykonywania modernizacji i napraw pojazdów kolejowych.  Posiada system zapewniania jakości, uzyskując certyfikat ISO 900:2003 oraz certyfikat IRIS Rev.2 maj 2009.