Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowej w Prabutach

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Następnie wzięli udział w badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami kolejowej spółki. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali między innymi o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu.

Podczas wczorajszych warsztatów zwracano uwagę na zapewnienie pełnej dostępności dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób starszych, podróżujących z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy oczekują, że w przyszłości dworzec w Prabutach będzie stanowił istotny węzeł przesiadkowy dla pobliskiego Kwidzyna oraz pełnił rolę wizytówki obu miast. W tym celu należy także, co podkreślano wielokrotnie w pracach grup warsztatowych, utworzyć miejsca dla postoju długo i krótkoczasowego (kiss&ride) przed budynkiem oraz zadaszonych parkingów dla rowerów. Wśród pomysłów pojawiła się także możliwość ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych oraz przeniesienia funkcji dworcowych do ultranowoczesnego budynku pasywnego.

Jednym z rozwiązań postulowanych podczas wczorajszego spotkania było połączenie możliwości pasażerskiej informacji kolejowej z informacją i obsługą przewoźników autobusowych. Zaproponowano także, aby w budynku dworca pojawiła się ekspozycja materiałów związanych z historią Prabut i najbliższej okolicy. Uczestnicy warsztatów oczekiwali, że w zmodernizowanym obiekcie znajdzie się  nowoczesna biblioteka oraz zaplecze socjalne dla lokalnych przewoźników autobusowych, a także miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej, np. małej gastronomii i punktu prasowego. Zwrócono również uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przygotowania powierzchni, na której mogłyby one prowadzić świetlicę dla harcerzy oraz pobliskich mieszkańców.

 - Udział w Prabuckich warsztatach przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców i lokalnej społeczności, w tym także osoby niewidomej, stworzył szansę na wymianę bardzo różnych pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca. To przyszli pasażerowie i społeczność lokalna najlepiej wiedzą, czego oczekują od zmodernizowanego dworca i jego otoczenia  – wyjaśnia Paweł Wróblewski,  moderator warsztatów z Biura Inwestycji PKP S.A. 

Na zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, co pozwoliło zestawić i ocenić poszczególne pomysły.  

Wczorajsze spotkanie nie kończy procesu konsultowania z mieszkańcami planowanej inwestycji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

PKP S.A. planuje realizację inwestycji w Prabutach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.