„Przyjazne sąsiedztwo kolei” – inwestycje kolejowe w woj. świętokrzyskim

Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A., Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Izabela Popek, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wzięli udział w konferencji „Przyjazne sąsiedztwo kolei”, która odbyła się dzisiaj w Skarżysku-Kamiennej. Gospodarzem spotkania była Maria Zuba, Poseł na Sejm RP.

Podczas konferencji mówiono o inwestycjach, które PKP S.A. i PKP PLK realizują wzdłuż przebiegających przez woj. świętokrzyskie linii nr 8 i 25, w tym również modernizacji dworca w Skarżysku-Kamiennej. Podkreślano też rolę jaką kolej odgrywa w rozwoju regionu.

- W obecnej perspektywie unijnej zmodernizujemy dworzec w Skarżysku-Kamiennej. W ramach prac planujemy gruntowną przebudowę obiektu oraz terenu przyległego. Po zakończonej inwestycji dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów budynek stanie się wizytówką miasta. Nasze działania są skoordynowane z przebudową układu torowo-peronowego i budową tunelu, realizowaną przez PKP PLK oraz przebudową układu drogowego realizowaną przez władze samorządowe – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. – W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań i pomysłów dotyczących planowanej modernizacji dworca. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej.

- Na terenie województwa świętokrzyskiego realizujemy projekty w ramach Krajowego Programu Kolejowego za prawie 1,4 mld zł. Wykorzystamy środki m.in. z programu Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Efektem będą krótsze podróże koleją w regionie i między dużymi ośrodkami. Po modernizacji linii nr 25 odcinek Skarżysko- Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski będzie można pokonać w około 28 min krócej, w czasie 26 min, a po zakończeniu prac na linii nr 8 czas podróży w relacji Skarżysko-Kamienna – Kozłów skróci się o ok. 20 min z ok. 1h 50 min do ok. 1h 30 min – mówi Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Jednym z najważniejszych zadań jakie postawiliśmy sobie jako świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w kadencji Sejmu 2015-2019, jest przywrócenie znaczenia gospodarczego i transportowego dla linii kolejowych województwa świętokrzyskiego – podkreśla Maria Zuba, poseł na Sejm RP. – Jasne plany dotyczące prac na liniach 8 i 25 wskazują, że nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty.