Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowych w Ożarowie Mazowieckim i Błoniu

W przyszłym tygodniu odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące planowanych inwestycji dworcowych w Ożarowie Mazowieckim i Błoniu. Na spotkania zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi.

Poniżej prezentowany jest harmonogram najbliższych warsztatów:
•    Ożarów Mazowiecki – 26.04.2017; godz. 17:30; Dom Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165
•    Błonie – 27.04.2017; godz. 17:30; sala konferencyjna na II piętrze w Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 1b

Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres warsztaty@pkp.pl, w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.