PKP S.A. otrzymała nagrodę branży logistycznej

PKP S.A. została jednym z laureatów konkursu Lider Transportu Intermodalnego. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas Gali Transportu Intermodalnego, w ramach branżowego wydarzenia FRACHT 2018 w Gdańsku. Wyróżnienie w imieniu PKP S.A. odebrał Mirosław Antonowicz, członek zarządu spółki.

PKP S.A. otrzymała nagrodę w kategorii instytucja/firma działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego. Konkurentów oceniano m.in. pod kątem podejmowanych działań, które promują nowe połączenia intermodalne w kraju i za granicą, wspierają tworzenie intermodalnych łańcuchów transportowych z wykorzystaniem kolei czy też wpływają na rozwój centrów logistycznych i terminali intermodalnych.

Bardzo cieszymy się z tej nagrody. Potwierdza ona, że nasze działania w zakresie promowania i rozwoju transportu intermodalnego są prowadzone w dobrym kierunku oraz że są potrzebne. Otrzymane wyróżnienie to także impuls do dalszych działań – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. – Przy zagospodarowywaniu nieruchomości na cele logistyczne chętnie współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi. Do tej pory podpisaliśmy listy intencyjne z takimi podmiotami jak Poczta Polska, Miasto Rybnik czy Morski Port Gdynia. Wkrótce zamierzamy zawrzeć kolejne porozumienia – dodaje.

Jednym z elementów nowej polityki nieruchomościowej PKP S.A. jest zagospodarowywanie należących do spółki gruntów na cele transportowo-logistyczne. Do tej pory wytypowano ponad 100 lokalizacji, które mogą zostać wykorzystane na ten cel. Na działkach, których łączna powierzchnia wynosi ponad 1100 ha, mogłyby powstać przykładowo centra logistyczne, multimodalne terminale przeładunkowe oraz railporty, czyli punkty koncentracji prac przeładunkowych i innych usług logistycznych.