PKP S.A. uczestnikiem polsko-niemieckiego Szczytu Kolejowego

Zakończył się trzeci polsko-niemiecki Szczyt Kolejowy z udziałem przedstawicieli spółek Grupy PKP. Tematem tegorocznych obrad w Poczdamie była dalsza współpraca Polski i Niemiec w zakresie transportu kolejowego. PKP S.A. reprezentowana była przez Krzysztofa Mamińskiego, prezesa spółki.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o dążeniu do jak najszybszej elektryfikacji polskim systemem zasilania odcinka linii kolejowej Zgorzelec-Görlitz. Działanie to ma bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie dostępności regionu dla jego mieszkańców i turystów. Strona niemiecka podkreśliła, że dąży również do pełnego zelektryfikowania linii aż do Drezna.

Jednym z poruszanych tematów była kwestia budowy przez stronę niemiecką nowej przeprawy mostowej na Odrze między stacjami Kostrzyn-Kietz. Ścisłą współpracę przy realizacji tego projektu zadeklarował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Podczas szczytu omawiano również temat połączenia kolejowego między Wrocławiem a Berlinem. Komunikacja między miastami ma zostać zapewniona przez PKP Intercity oraz przewoźników regionalnych. Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. wyraził zadowolenie z rozwoju współpracy przewoźników w zakresie realizacji połączeń kolejowych między Polską w Niemcami. Zapewnił również, że strona polska dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najwyższą jakość połączeń pomiędzy naszymi krajami.

W tegorocznych obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz spółek kolejowych: PKP S.A., PKP Intercity i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.