Organy PKP S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od prawie 40 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o.

W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A.

Mirosław Andrzej Antonowicz - Członek Zarządu

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP. Zasiadał m.in. w Zarządzie PKP CARGO. Był także członkiem rad nadzorczych kolejowych spółek. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku. Jest pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektorem Centrum  Naukowo – Biznesowego Logistyki, Transportu i Zakupów. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem wielu studiów podyplomowych, w tym z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych na SGH. Autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny zarządzania, transportu i logistyki. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Andrzej Antoni Olszewski Członek Zarządu

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego. Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

 

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Andrzej Kensbok - Przewodniczący

Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Od marca 2017 pełni funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Tomasz Buczyński- Wiceprzewodniczący

Maciej Baranowski

Maciej Baranowski jest doktorem nauk ekonomicznych, ekspertem w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletnim wykładowcą uczelni polskich i zagranicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nottingham Business School w Wielkiej Brytanii, Dokuz Eylül University w Turcji). W karierze zawodowej jako ekspert i doradca współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Bankiem Polskim.  Pan Maciej Baranowski posiada również wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Miroslaw Chaberek

Mirosław Chaberek – profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 2014), profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu transportu kolejowego i logistyki. Twórca sopockiej szkoły logistyki. Autor, współautor, lub promotor ponad 130 prac badawczych, projektowych, restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu kolejnictwa. W latach 1992-1998 członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółki samorządowej z kapitałem francuskim. Były członek Sekcji Organizacji i Zarządzania oraz Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Były wiceprzewodniczący Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa. Były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. (2015 – maj 2018), członek Rady Naukowej Urzędu Transportu  Kolejowego (aktualnie).

Dariusz Wędzk

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 23.04.2013
Opublikował w BIP: Jan Billing
Data opublikowania: 23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 08:54
metryczka